José Manuel Fernández, estudiant de magisteri i col·laborador del Pla Integral de Poble Gitano

José Manuel Fernández, estudiant de magisteri i col·laborador del Pla Integral de Poble Gitano

En José Manuel és un jove gitano de 23 anys del barri Can Espinós, més conegut com La Masia de Gavà. José Manuel va estudiar un cicle formatiu de grau superior en salut bucodental i poc després va decidir fer un pas cap a la universitat per estudiar Educació Primària en la menció a l’Atenció a la Diversitat Social, Lingüística i Cultural de l’Escola. Actualment, a més d’estudiar a la universitat és membre de l’equip de coordinació del Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya.

 

Com vas conèixer el Pla Integral del Poble Gitano?

Em vaig presentar a una entrevista com a mediador intercultural a l’ajuntament de Viladecans. En l’entrevista vaig conèixer al responsable del programa d’Atenció a la Comunitat Gitana i em van oferir la possibilitat de treballar en diferents projectes del Pla Integral i vaig acceptar encantat.

En quins projectes estàs treballant concretament?

Estic col·laborant en el projecte “Contracta programa”, que té com a finalitat revisar les demandes que rebem al PIPG per part d’ajuntaments en els àmbits de mediació sociocultural i educació que es duen a terme amb el poble gitano. A més ara també començaré com a coordinador en un curs de monitors d’educació en el lleure que desenvoluparem des del propi PIPG.

Què és el que més t’agrada d’aquests projectes?

Sobretot com inclouen a la gent. A l’escola on jo vaig estudiar la discriminació es podia palpar. Per exemple, quan un nen no va a una excursió “perquè és gitano”, des de l’escola no es feia res perquè els pares els deixessin anar als nens d’excursió. Un dels projectes del “Contracta programa” va destinat a que el mediador sociocultural generi la confiança entre la família i l’escola perquè aquest tipus de situacions puguin revertir-se.

Ara que treballes i tens la possibilitat de ser un referent per a nens i nenes gitanes ¿què els diries als joves sobre el seu futur?

Que la formació és bàsica per emprendre un futur amb més possibilitats econòmiques i unes majors probabilitats de benestar. El no tenir uns estudis bàsics et pot portar a no tenir un treball estable o amb perspectives de futur, a no poder accedir a un habitatge digne, i conseqüentment a tenir pitjors condicions de salut.

Creus que els estereotips i prejudicis que existeixen contra els gitanos en el món laboral i educatiu es poden superar?

Jo crec que sí, però cal sensibilitzar molt a la societat. El nom gitano té uns estereotips que el precedeixen i quan un gitano busca feina en molts casos simplement per ser gitano ja no passa ni al procés de selecció. Es diu dels gitanos que no volem treballar però això no és així, els gitanos no tenim les mateixes oportunitats que la resta per tota la història que portem darrere de marginació i persecució.

Quin creus que pot ser l’impacte del Pla Integral en la comunitat gitana?

En primer lloc, l’impacte del Pla Integral ha de ser facilitar als gitanos les mateixes oportunitats de les que gaudeix la societat en general. El pla ofereix recursos necessaris perquè els gitanos puguem formar-nos, puguem estudiar, treballar i mantenir un habitatge digne.

I a nivell més personal, quines expectatives tens del treball que realitzes dins del Pla Integral?

Personalment vull ajudar a millorar la situació del poble gitano, poder participar creant diferents projectes educatius perquè els gitanos tinguin més oportunitats d’estudiar.

Sobre el autor

Respondre