Inauguració del primer curs d’Especialització en Mediació aplicada al Poble Gitano

Inauguració del primer curs d’Especialització en Mediació aplicada al Poble Gitano

El passat dijous 15 de desembre, es va inaugurar el primer curs d’Especialització en Mediació aplicada al context social del Poble Gitano, destinat als i les professionals que actuen com a mediadors i mediadores en el servei de mediació cívic-comunitari del Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya.

Des de fa anys, la mediació cívica-comunitària s’entén com la millora de la convivència social a través de la gestió pacífica dels conflictes públics. Aquest servei té especialment importància en la detecció proactiva i preventiva dels conflictes, amb projectes preventius que sensibilitzen a la societat a una resolució pacífica dels conflictes.

Per aquesta raó, des del Pla integral del Poble Gitano a Catalunya del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya s’ha posat en marxa un curs gratuït d’especialització en mediació per a 24 mediadors i mediadores que els permetrà assolir les competències que es requereixen pel Centre de Mediació en Dret Privat, d’acord amb l’Ordre JUS/428/2012, de 18 de desembre, per poder actuar com a mediadors i mediadores en conflictes familiars, comunitaris i civils.

El curs està impartit per la Fundació Universitat de Girona, que compta des de fa més de 12 anys amb docents especialistes en el tractament de la conflictivitat pública, comunitària, i darrerament també dins de l’àmbit familiar, i amb la participació de professionals que actuen com a mediadors i mediadores en el servei de mediació cívic-comunitària del Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya, gestionant i prevenint conflictes amb les comunitats gitanes d’arreu del país, i amb el conjunt de la societat catalana.

Els continguts, les habilitats i les competències s’abordaran des de les metodologies d’aprenentatge clàssiques, a partir de la realització de 25 classes presencials, en les quals es combinaran elements teòrics bàsics i la realització de casos pràctics.

L’acte d’inauguració del curs va ser presidit pel Sr. Bernat Valls i Fuster, Director general d’Acció Cívica i Comunitària, a qui acompanyava el Sr. Fernando Macias Aranda, investigador del Centre d’Estudis Gitanos (CEG) de CREA i assessor del Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya. Ambdós van senyalar la importància del curs pel futur professional dels i les alumnes i com podran contribuir a la millora de la convivència en el conjunt de la societat catalana, i particularment amb la població gitana, gràcies als coneixements i habilitats que adquiriran.

Sobre el autor

Respondre