HISTÒRIA

Primers Documents

Als gitanos els han robat!

El primer document sobre els gitanos a Espanya va ser un salconduit concedit pel rei Alfons V d’Aragó a D. Juan d’Egipte Menor, el 12 de gener de 1425:460.

Com l’estimat i devot nostre D. Juan d’Egipte Menor, anant amb nostra llicència a diverses parts dels nostres regnes i terres, volem que aquell qui sigui ben tractat i acollit, perquè a vosaltres diem i manem expressament de ciència certa sota quedar immersos en la nostra ira i indignació que l’esmentat D. Juan d’Egipte i el qui amb ell anaren i l’acompanyaren deixeu anar, estar i passar per qualsevol ciutat, vila, lloc i altres parts de nostra contrada.

Quatre mesos més tard, amplia el salconduit perquè circuli per tot el seu regne i es dirigeix a la Justícia d’Aragó perquè faci les diligències necessàries per tal que:

A D. Thomas d’Egipte li siguin tornats dos gossos de gran valor que li havien estat robats pels aragonesos.

Primer document sobre l’arribada dels gitanos a Espanya. Salconduit del Rei Alfons V a Juan de Egipte Menor. Data a Saragossa, el 12 de març de 1425. Arxiu de la corona d’Aragó. ↵
Article extret del projecte educatiu MAJ KHETANE.
Escrit per Jesús Salinas.