LLENGUA

Aportacions al castellà

El romanó és un idioma que s’ha anat enriquint segons ha conviscut amb diferents cultures i llengües. Ha incorporat paraules d’origen molt divers. En ocasions ha transportat paraules entre indrets distants i en altres ha impregnat la parla general de la població no gitana del país amb lèxic romanó, conservant la mateixa accepció que aquests termes tenien en origen o modificant-los parcialment o substancial.

Aquests préstecs lingüístics conformen un vocabulari del qual la immensa majoria de la gent no coneix el seu origen etimològic, havent estat identificades en alguns casos amb ambients marginals i delictius, sense ser conscients que en realitat estan fent ús de préstecs procedents d’una llengua ancestral. En castellà hi ha multitud de gitanismes. Vet aquí una mostra dels mateixos:

Chaval

Chico
Chalado

Boig
Pirado

Boig
Pirar

Anar, marxar
Camelar

Seduir, adular
Chorizo

Lladregot
Molar

Agradar, resultar agradable
Achantar

Apocar, acovardir
Achanta la mui!

Calla la boca!
Pinreles

Peus
Parné

Diners
Pureta

Vell
Jalar

Menjar
Pribar

Beure
Calas

Pessetes
Chachi

Formidable
Apoquinar

Pagar
Currar

Treballar
Changar

Espatllar
Diñar

Donar
Baranda

Forma vulgar de referir-se a algú
Cate

Cop
Quer / Queli

Casa
Chinarse

Enfadar-se, acovardir-se
Langui

Coix
Chinorri

Petit
Julai

Forma despectiva de referir-se a algú
Sobar

Dormir
Nanai

Forma de negar quelcom
Najar

Fugir
Chivarse

Delatar algú
Mangar

Furtar