Presentació del Museu Virtual del Poble Gitano a Catalunya

El Museu Virtual del Poble Gitano a Catalunya és una iniciativa del Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya que es va fer pública l’any 2010 i és el resultat de treball conjunt entre l’administració, associacions gitanes, experts i la Universitat Oberta de Catalunya. Actualment el Museu Virtual Gitano és conduit per Rromane Siklǒvne en coordinació amb el Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya.

L’objectiu principal del Museu Virtual és donar veu al poble gitano per poder explicar-se a sí mateix i apropar-se a la societat catalana des d’un punt de vista àgil, comprensible i comunicatiu. El Museu Virtual vol ser un espai actiu en constant construcció que faciliti la participació de tots els col·lectius gitanos en la promoció i divulgació dels aspectes de la cultura gitana més desconeguts pel gran públic.

Així, durant els darrers anys, estem posant en valor la cultura gitana, analitzant la nostra historia i cultura des d’un punt de vista crític, buscant la participació d’experts gitanos en l’anàlisi d’aspectes com la producció artística o el propi pensament o filosofia gitana, a més d’entrevistar i copsar l’opinió de moltes persones gitanes referents dins de la pròpia comunitat.

Dins del Museu Virtual podràs trobar les següents seccions:

  • Actualitat
  • Cultura
  • Història
  • Llengua
  • Art
  • Entrevistes
  • Bloc d’opinió