HISTÒRIA

Primera Pragmàtica

Promulgada pels Reis Catòlics

Des de la Primera Pragmàtica del Reis Catòlics (4-3-1499) fins a la darrera de Carles III (19-9-1783), es van dictar més de 250 provisions formals contra els gitanos, entre les quals 28 pragmàtiques reials i decrets del Consell de Castella i més de 20 edictes publicats a Catalunya, Navarra, Granada i València.

L’objectiu de la primera llei de 1499 era assimilar els gitanos, i fer-ne desaparèixer la cultura, la qual cosa en aquell moment es concretava a obligar-los a deixar la seva itinerància i a viure en un lloc fix i a exercir l’ofici gairebé obligat de pagès al servei d’un senyor. És a dir: es tractava de fer-los “vassalls com la resta”. Així, podem llegir:

Enviem als egipcians que vague pels nostres regnes i contrades amb les seves dones i fills, … que del dia que aquesta llei va ser notificada i pregonada a la nostra Cort i a les viles, llocs i ciutats que són cap de partit fins a 60 dies següents, cadascun d’ells visqui per oficis coneguts i millor sàpiguen aprofitar-se’n estant d’estrada en els llocs on acordessin assentar-se o prendre videnda de senyors a qui serveixen i els donin el que hagin de menester i no vagin junts viatjant pels nostres regnes com ho fan o dins d’uns altres 60 primers dies surtin dels nostres regnes i no hi tornin mai més sota pena que si en ells fossin trobats o presos, sense senyors, junts, passats els dies esmentats donin a cadascú cent flagel·lades pel primer cop i els desterrin perpètuament d’aquests regnes, i per segon cop que els tallin les orelles i estiguin seixanta dies a la cadena i els tornin a desterrar com s’ha dit. I per tercer cop, que siguin captius, els qui prenguessin part, tota la vida (…).

Primera Pragmàtica contra els gitanos dictada pels Reis Catòlics el 4 de març de 1499. ↵
Article extret del projecte educatiu MAJ KHETANE.
Escrit per Jesús Salinas.