LLENGUA

Introducció al Romanò

La llengua pròpia del poble gitano és el Rromanes . Actualment la llengua romaní es parla per la gran majoria de romà que hi ha a tot el món, entre 12.000.000 i 16.000.000 de persones. A Espanya, la llengua romaní va desaparèixer com a idioma fa temps. El deteriorament progressiu dels pilars gramaticals de la llengua va donar lloc al que avui en dia es coneix com a caló.

Tot i que la recuperació de la llengua no serà una tasca fàcil, és un repte que cal afrontar com més aviat millor per tal d’assolir de manera efectiva una societat intercultural, així com de reconèixer la idiosincràsia pròpia de la minoria ètnica gitana.

L’origen del poble gitano va ser durant molt de temps motiu de diverses teories i hipòtesis. A finals del segle XVIII, els lingüistes Rudiger i Reliman van comparar la llengua romaní amb diverses llengües del nord de l’Índia, i van descobrir una gran similitud entre totes elles. A partir d’aquest moment, l’origen del Poble Rrom es començà a determinar amb rigor.

Això ens mostra la importància que ha tingut la filologia, l’estudi de les llengües antigues, per al coneixement de la història del poble gitano, específicament en la determinació dels orígens i la posterior peregrinació que van realitzar pels diferents països.

Romanò

Una familia gitana — Fac-símil de un grabado en el “Cosmographie Universal” de Munster: en folio, Basilea 1552. ↵

Aquí teniu les fórmules bàsiques de cortesia:

Te oves baxtalo → Que siguis afortunat (salutació)

Laćhi rat → Bona nit

Sar san? → Com està vosté?

Miśto, nais tuqe → Molt bé, gracies

Te kamesa → Siusplau

So kames? → Què vol vosté?

Lośasa → Amb molt de gust

Devlèsa → Adéu

Ʒi tehàra → Fins demà

Devel te del tuqe i laćhi baxt → Que Déu et porti bona sort