L’educació significa oportunitat, possibilitats i futur. Entrevista a Manuel Fernández, un estudiant gitano camí cap a la universitat.

L’educació significa oportunitat, possibilitats i futur. Entrevista a Manuel Fernández, un estudiant gitano camí cap a la universitat.

Manuel Fernández, “Lolo”, com li coneix tothom, és un jove de Martorell que, al igual que gran part dels gitanos i gitanes, va abandonar els estudis a una edat molt primerenca. No obstant això, va decidir canviar el rumb i tornar a estudiar. Actualment està preparant l’accés a la universitat per a majors de 25 anys. Vol estudiar sociologia i ser un referent per a la seva família i per a la resta de gitanos de la seva localitat. A més, Lolo és un dels impulsors de Campus Rom, una xarxa activista que neix amb l’objectiu de donar suport a gitanos i gitanes en el seu camí cap a la universitat.

 

Per què decideixes reprendre de nou els estudis?

La veritat és que fins fa molt poc jo no creia per a res en el sistema educatiu. Però un dia, i per primera vegada en la meva vida, em van dir que jo podia arribar a la universitat, i això va fer que em qüestionés a mi mateix i que realment cregués que jo podia aconseguir alguna cosa així. I arran de conèixer el Grup d’Accés a la Universitat del Pla Integral vaig decidir tornar a estudiar.

 

Què pensa la teva família sobre la teva tornada als estudis?

La meva família està encantada amb la idea de veure’m a la universitat, i encara que guarden una mica d’incredulitat, també estic aconseguint ser un referent proper per a tots ells. No és només per a les meves filles -de dotze, deu i sis anys- la primera vegada que senten la paraula “universitat”, també ho és per als meus cosins i amics.

 

Quins sacrificis implica el reprendre la senda dels estudis?

M’adono que l’estructura en que m’he criat sovint xoca amb el camí que he emprès. La reorganització del temps i de la vida és també un problema ja que sóc pare de 4 fills, espòs, fill, germà. He de sortir a treballar, i també crear hàbits d’estudi, buscar el temps per estudiar i fer deures es fa molt més costós. També sóc cristià evangèlic i treure temps per dur a terme algunes de les activitats de l’evangeli és difícil.

 

Què significa l’educació per a tu?

Significa futur, possibilitats, oportunitat. L’educació és la que pot oferir les eines necessàries per aconseguir una bona feina, i l’oportunitat d’aportar alguna cosa bona per a la societat.

 

Com valores el sistema educatiu en referència al poble gitano?

Crec que és evident que hi ha una desigualtat molt considerable. Les xifres parlen per si soles, 7 de cada 1000 gitanos i gitanes aconsegueixen arribar a l’educació superior, mentre que entre els no gitanos la xifra s’incrementa a 400 de cada 1000.

Les dificultats comencen des de molt d’hora. Ja en la primària moltes nenes i nens gitanos no reben la mateixa educació a les escoles, per ser gitanos se’ls adapta el currículum, moltes professores i professors pensen “total, si acabaran al mercat …”

A la secundària la situació s’agreuja. El desdoblament per nivells és una realitat constant, l’alumnat gitano majoritàriament és col·locat en aules de baix rendiment, aules on de vegades no hi ha ni llibres.

Això fa que l’alumnat gitano o fracassi o abandoni. Cap nen vol ser el ximple de la seva escola, o sortir amb una preparació tan baixa que no li permeti accedir o superar amb èxit etapes posteriors. Això explica gran part del fracàs educatiu de la comunitat gitana a l’ESO i en educació superior.

A més, en els barris amb una alta concentració de població gitana el nivell no és el mateix que en escoles públiques d’altres barris. Si l’educació que reben els gitanos de Sant Roc o La Mina és de bona qualitat, ¿per què el professorat d’aquests centres no porta els seus fills allà?

 

Què pot aportar la cultura i el poble gitano a l’educació superior?

D’una banda, està científicament comprovat que per a la societat surt molt més car la pobresa que l’èxit o la inclusió social. D’altra banda també crec que és un tema de diversitat, saber compartir la riquesa de cada cultura per enriquir totes les cultures. Sense oblidar també la justícia social, ja que són molts anys patint racisme, segregació i moltes altres penalitats únicament i exclusivament pel fet de ser gitanos. Crec que ja és hora de rebre els drets que ens pertany.

 

Fa poc heu creat una xarxa d’estudiants gitanos que es diu Campus Rom i de la qual ets un dels seus coordinadors, per què decidiu crear aquesta entitat?

El motiu principal de la creació de Campus Rom no és altre que donar-li la volta a la vergonyant dada de persones gitanes amb estudis superiors. La Xarxa implica un espai on altres gitanos i gitanes, amb vides similars, amb dificultats similars, es donen suport entre si per aconseguir un objectiu comú. Una xarxa en la que altres gitanos i gitanes que ja han aconseguit arribar a la universitat motiven i ajuden d’altres, actuant com a referents. Cada vegada més la joventut gitana està demandant accedir i tenir les mateixes oportunitats d’ocupació, d’educació, i ara és el moment de la joventut gitana.

 

Com es pot formar part d’aquesta xarxa?

Actualment som els alumnes que hem passat pel curs d’accés major de 25 que realitza el Pla Integral del Poble Gitano. Som gitanos i gitanes que hem decidit organitzar-nos per ajudar-nos mútuament i ajudar d’altres. Campus Rom pretén facilitar que gitanos i gitanes puguem arribar a la universitat, acompanyant-nos, reforçant-nos i ajudant a tots els estudiants gitanos de Catalunya que estiguin en aquest camí cap a la igualtat i l’èxit educatiu.

Campus Rom està obert a tots els estudiants gitanos i gitanes que estan intentant accedir a la Universitat o a algun Grau Formatiu d’Educació Superior, i també a aquells que ho hagin aconseguit.

 

Quins objectius teniu?

Actualment, donar suport, acompanyar i ajudar a estudiants gitanes i gitanos que estiguin o vagin a iniciar un procés formatiu, especialment cap a l’educació superior. A més volem fomentar la participació i lideratge d’estudiants gitanes i gitanos que estiguin participant en algun procés formatiu. D’altra banda, també volem oferir assessorament i treballar conjuntament amb organitzacions, institucions públiques i privades, amb la finalitat de contribuir a l’èxit educatiu de tot l’alumnat gitano.

També volem contribuir a la superació dels estereotips i prejudicis que existeixen sobre el poble gitano, fent visibles diferents perfils, especialment joves gitanes i gitanos implicats en processos formatius dins de l’educació superior.
Què li diries a altres gitanos i gitanes que, com tu, van deixar els estudis de manera prematura?

Els diria que durant molt temps el sistema educatiu ens ha fet creure que no servim per estudiar, que això és una cosa de paios, però això és mentida! Que ells ens diguin que no podem no vol dir que no puguem, i jo, com molts altres, som l’exemple! Que es donin una altra oportunitat perquè val la pena estudiar, no només perquè s’obrin portes cap a un futur millora, sinó també per millorar com a persones, per tenir valors més forts i una ment oberta que ens ajudi a prendre millor les decisions més importants de les nostres vides.

 

Sobre el autor

Respondre