La Generalitat de Catalunya publica un recurs per a l’aprenentatge del català i de la llengua romaní

La Generalitat de Catalunya publica un recurs per a l’aprenentatge del català i de la llengua romaní

La publicació ‘Vocabulari en imatges català-romaní’ recull més de 1.000 paraules d’us quotidià.

‘Vocabulari en imatges’ és una col·lecció  del departament de Cultura destinada a l’aprenentatge de la llengua catalana d’una manera amena i visual a persones de llengua castellana, francesa, anglesa, italiana o alemanya. Ara, gràcies a la col·laboració entre el Pla Integral del Poble Gitano (PIPG) i el departament de Cultura, aquest recurs també està disponible en llengua romaní.

La publicació consisteix en un seguit d’il·lustracions amb escenes quotidianes –com ara un mercat, una platja o un parc– i paraules associades a les mateixes. Totes les paraules es troben en llengua romaní i en llengua catalana, de manera que aquest és també un bon recurs per totes aquelles persones que vulguin aprendre vocabulari en llengua romaní.

Aquí podeu descarregar el ‘Vocabulari en imatges català-romaní’.

Un dels objectius del PIPG és la recuperació de la llengua romaní a Catalunya i aquesta publicació s’emmarca dins de les accions que el Pla desenvolupa per tal d’aconseguir-ho. La traducció ha estat també possible gràcies a la col·laboració de les entitats Terne Roma Action Barcelona i Rromane Siklǒvne. Seo Cizmich, Manuel Valentí i Pedro Casermeiro han estat responsables de la traducció dels textos i del vocabulari.

Aquesta publicació serveix per posar en valor la llengua romaní a Catalunya i és també un clar exemple de la voluntat i el treball interdepartamental del govern català en el seu exercici de reconeixement de la cultura gitana.

Altres de les accions que es desenvolupen per a la recuperació de la llengua romaní son les diferents formacions de nivell bàsic que el PIPG desenvolupa als barris de Sant Cosme (Prat de Llobregat), el Gornal (Hospitalet de Llobregat) i a Gràcia (Barcelona).

Per altra banda, el PIPG compta amb un grup de treball específic per la llengua romaní, compost per persones de parla romaní, per experts i per membres d’entitats gitanes, que treballen actualment en la producció del primer diccionari Català-Romaní i en la traducció a la llengua romaní del nostre web, el Museu Virtual del Poble Gitano a Catalunya.

Sobre el autor

Respondre