La Fundació Secretariado Gitano llança una campanya per a erradicar el barraquisme

La Fundació Secretariado Gitano llança una campanya per a erradicar el barraquisme

En chabolista.es t’ensenyem cases que altres portals no t’ensenyen. El barraquisme és un fenomen enquistat i discriminatori al nostre país, amb greus conseqüències que pot i ha d’erradicar-se.

D’aquesta manera, la Fundació Secretariat Gitano (FSG), llança la campanya Chabolista.es

Amb format de portal immobiliari, mostra diversos assentaments xabolistes i les condicions que es donen en ells. La campanya fa èmfasi en un greu problema que afecta milers de ciutadans i ciutadanes a Espanya. Malgrat dècades d’esforços per millorar, erradicar i reestructurar aquestes zones marginals, que sovint continuen sense accés a aigua corrent, sanejament, recol·lecció d’escombraries, drenatge pluvial, enllumenat públic o voreres pavimentades, convertint-se en un problema de llarga duració.

El barraquisme continua castigant durament una part de la comunitat gitana, obstaculitzant el seu desenvolupament social, dificultant  l’accés a escoles, hospitals, espais públics, així com accés a una ocupació digna.

Així mateix, les persones que es veuen abocades a viure en barraques, no són una població homogènia, sinó un grup divers de persones amb diferents interessos, mitjans i trajectòries vitals.

La campanya fa una crida perquè, tant governs, societat civil i societat en general, prenguin consciència d’un problema que pot ser erradicat i es converteixi en una qüestió d’Estat, ja que el dret a un habitatge digne és fonamental per a afavorir els processos d’inclusió social i la igualtat d’oportunitats, destacant que són els poders públics els responsables de garantir-lo.

Per a això, proposen un Pla Nacional per a l’Erradicació del Barraquisme. Al mateix temps, la campanya fa èmfasi en el fet que encara existeixen oportunitats de finançament desaprofitades provinents dels Fons Europeus de Reconstrucció i de Cohesió, que han de ser dirigits als barris més vulnerables.

Així mateix, la campanya mostra casos de joves que han aconseguit, amb l’ajuda de governs locals i organitzacions no governamentals, al costat de la FSG, sortir del pou de la marginació i accedir a un habitatge digne, mostrant que, si hi ha interès per part dels poders públics i implicació de la societat civil, el problema del barraquisme pot ser erradicat definitivament.

La campanya compta amb una pàgina web on es mostra un manifest sobre el barraquisme i la possibilitat d’adherir-se a aquesta campanya.

Sobre el autor

Respondre