El Pla Integral del Poble Gitano comparteix l’impacte de la seva intervenció en l’àmbit de la mediació comunitària i gestió de conflictes

El Pla Integral del Poble Gitano comparteix l’impacte de la seva intervenció en l’àmbit de la mediació comunitària i gestió de conflictes

Dijous passat 27 d’octubre, la seu del departament de Drets Socials va acollir la tercera edició de les jornades de mediació comunitària i gestió de conflictes, una iniciativa del Pla Integral del Poble Gitano (PIPG), en col·laboració amb la Universitat de Girona.

La mediació comunitària és una de les principals eines per les que aposta el Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya. Així, en els darrers anys ha promocionat i recolzat la posada en marxa de diferents equips de mediació al territori. També, el PIPG ha apostat fermament per la formació professionalitzadora de persones gitanes per tal que poguin part dels equips i serveis de mediació.

L’objectiu d’aquesta tercera jornada ha estat donar veu als professionals gitanos de la mediació i donar visibilitat a l’impacte que les seves intervencions ha tingut per a la societat en general i per a les comunitats gitanes en particular.

La inauguració de l’acte va ser a càrrec de Sandra Heredia, responsable del Programa d’Innovació Social i del Poble Gitano, Cesca Domènech, directora general d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Drets Socials i Eduard Carrera, director del curs de mediació i gestió de conflictes del Poble Gitano.

Sandra Heredia va reconèixer la tasca que realitzen els mediadors comunitaris amb el Poble Gitano i la importància que aquest treball està guanyant amb el temps, en part, per la cada vegada major professionalització de les persones gitanes en aquest àmbit i per la formació que desenvolupen amb el propi PIPG.  

Així mateix, Domènech va confirmar el valor del treball que realitzen els mediadors comunitaris del Poble Gitano dins de la societat catalana i va reafirmar l’aposta ferma del departament per a treballar amb el Poble Gitano amb iniciatives, com és el curs de mediació i gestió de conflictes del PIPG.

A continuació, va tenir lloc un espai de debat on es van abordar diferents aspectes de l’actualitat del servei de mediació cívic-comunitària que es troba emmarcat dins del PIPG. La capacitat de resposta a les diferents demandes sorgides durant el temps de pandèmia actual, la valoració del servei, les eines i recursos disponibles per a la mediació i les expectatives que tenen els professionals del servei de mediació del PIPG van ser els principals assumptes tractats.

La primera taula va estar integrada per mediadors i promotors de la convivència a nivell local i associatiu que van estar fent tasques de prevenció i gestió de conflictes en els anys del PIPG. Així, per aquesta taula es va convidar a Julio Vargas, mediador cívic comunitari a Badalona, a José Santos mediador cívic comunitari a Viladecans, a Paco Salazar mediador cívic comunitari a Lleida, a Rafael Maya, mediador cívic comunitari a Sabadell, i a Rafael Fajardo, mediador cívic comunitari en Bon Pastor. El punt comú de tots ells és la seva llarga trajectòria en el món de la mediació.

Els diferents ponents d’aquesta primera taula van compartir les seves experiències i van reflexionar sobre la seva tasca en l’àmbit de la mediació cívica i comunitària, exposant els principals reptes que van afrontar als seus inicis i que, avui dia, segueixen sent clau per a la inclusió de la població gitana en la societat com ho és l’educació i l’habitatge. Tots ells van remarcar també la importància històrica que ha tingut i té el rol de la ‘mediació natural’ dins de les comunitats gitanes. “La mediació natural significa una quelcom transcendental, és hereditària dins del Poble Gitano i es basa a tractar a tots per igual, empatitzar amb l’altre, acostar-se a la condició en la qual es troba l’altre i comprendre-ho”, així definia Rafael Maya el que representa per a ell la mediació natural.

Després de l’interessant debat generat en la primera taula, va tenir lloc una segona taula per compartir els principals resultats i l’impacte dels serveis de mediació del PIPG. A la taula van participar Paquita Domingo, del Servei de mediació cívic comunitària a Lleida, Aurelio Cortés, del Servei de mediació cívic comunitària a Barcelona, Trinidad Torres, del Servei de mediació cívic comunitària a Tarragona, Antonio Domingo, del Servei de mediació cívic comunitària a Girona, Sarai Fernández, del Servei de mediació familiar, i Luisa Amador, del Servei de facilitació familiar.

En aquesta taula es van presentar diferents experiències d’èxit dels serveis de mediació i que van tenir un impacte positiu dins dels àmbits d’educació, habitatge i salut, entre d’altres. També, en aquesta taula es va reivindicar la necessitat que els equips de mediació cívica comunitària formats per persones gitanes siguin reconeguts en totes les ciutats i per totes les institucions, com ara pels cossos policials, equips de serveis socials i equips d’atenció sanitària. En aquest sentit, Cortés va parafrasejar una cita de Karl Marx per aprofundir en el reconeixement dels professionals gitanos en el món de la mediació: “Llibertat sense igualtat és injustícia i la igualtat sense llibertat és dictadura.”

Per a finalitzar la jornada, el PIPG va fer la conclusió oficial del sisè “Curs d’Especialització en Gestió de Conflictes Públics, Mediació Comunitària i Familiar i del Poble Gitano” fent lliurament dels diplomes als alumnes que van superar amb èxit la formació. També es va aprofitar per inaugurar la setena edició d’un curs que comptarà amb 15 places i que es troba homologat pel Centre de Mediació de Catalunya del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i reuneix les característiques que estableix la legislació catalana per poder exercir de mediador en l’àmbit general, familiar i civil.  

Sobre el autor

Respondre