El govern espanyol aprova la inclusió de la història i cultura gitana com a contingut obligatori als centres escolars

El govern espanyol aprova la inclusió de la història i cultura gitana com a contingut obligatori als centres escolars

En 2019, la llavors ministra d’educació Isabel Celaá va estudiar incloure la història i cultura gitana dins del currículum escolar. Però no ha estat fins a 2022 que la seva homòloga, la ministra Pilar Alegría, ha acabat per generar els continguts i eines necessàries perquè els centres educatius puguin treballar la cultura gitana.

“Saldat un deute històric”. Així comença el pròleg on Juan de Dios Ramírez Heredia ha deixat el seu segell sobre la recopilació de materials didàctics dirigits a secundària, un contingut que els centres escolars podran utilitzar per incloure la història del poble gitano dins de les seves planificacions curriculars.

Són moltes les entitats que s’han sumat a la incansable lluita de donar visibilitat a la història del Poble Gitano dins del sistema educatiu per tal d’afavorir a la des-estigmatització de l’alumnat gitano i contribuir a la seva promoció educativa. L’any 2014, el grup de treball d’Educació del Consell Estatal del Poble Gitano, espai on es reuneixen diverses entitats del moviment associatiu gitano, juntament amb representants del ministeri, va fer arribar per primera vegada la proposta al govern.

La intenció del moviment associatiu amb aquesta proposta ha estat reconèixer les aportacions culturals en àmbits com la llengua, la literatura, la música, el teatre o la pintura, a la vegada que lluitar contra la invisibilitat del Poble Gitano a nivell institucional i lluitar contra la persecució y la constant estigmatització.

Ara tots els centres educatius podran implementar la cultura i història gitana dins dels continguts que treballen a l’aula gràcies a una guia de recursos webs, didàctics i audiovisuals elaborats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i contribuir a l’eradicació de tot un imaginari de prejudicis i estereotips que sostenen actituds d’exclusió que dificulta la promoció educativa de l’alumnat gitano. Es posa a disposició dels centres educatius tot un conjunt estructurat i sistematitzat de materials didàctics introductoris dirigits a primària i a secundària. Entre els autors d’aquests materials es troben reconeguts experts i investigadors en la matèria com Manuel Martínez, Dolores Fernàndez, Antonio Rafael Carmona o José Eugenio Abajo entre d’altres.

Per a primària s’han creat dos llibres, “Protocolo orientativo para la Inclusión de la historia y la cultura gitana en el currículo escolar” y “Materiales didácticos sobre el Pueblo Gitano para Educación Primaria”. Per a secundària, s’han elaborat tres recursos, “La historia del pueblo gitano de España. Entre el exterminio y la exclusión social”, “Aportaciones del pueblo gitano a la cultura y las artes”, y “Educar frente al antigitanismo. Una inaplazable contribución a la justicia y a la formación integral”.

Tal com diu José Eugenio Abajo, “en la lluita per l’equitat i la dignitat de totes les persones és imprescindible una doble i decidida aposta, un canvi cultural, conceptual i moral, mental i actitudinal”. Ara, gràcies a aquest gest de reconeixement, l’alumnat gitano podrà sentir-se partícip dels continguts escolars, a més de valorat i reconegut culturalment pel sistema educatiu. Igualment, l’alumnat no gitano podrà conèixer la història, les vivències i les aportacions del Poble Gitano a la societat en què vivim.

Aquí us podeu descarregar els continguts dirigits a primària i els continguts dirigits a secundària.

Sobre el autor

Respondre