Webinar ‘UNIROMA: gitanos i gitanes en la universitat espanyola’

Webinar ‘UNIROMA: gitanos i gitanes en la universitat espanyola’

El projecte UNIROMA, finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i liderat des del GEDIME (Grup d’Estudis d’Immigració i Minories Ètniques) de la Universitat Autònoma de Barcelona, va organitzar el passat 19 de maig un Webinar per tractar l’actualitat i els reptes afrontats per la joventut gitana a les universitats espanyoles.

La comunitat gitana afronta un gran repte davant el sistema universitari espanyol, que a vegades entorpeix l’avanç en els seus estudis superiors. Una de les principals barreres és la dificultat afrontada per les famílies a l’hora de les matriculacions.

Aquest projecte, tracta d’identificar els perfils dels estudiants amb la finalitat d’estructurar accions que ajudin a derrocar obstacles i aconseguir un major número de graduats gitanos, promovent canvis socials, polítics i creant evidència científica per a la seva futura recerca.

El Webinar va ser moderat per Blas Segòvia, professor a la universitat de Còrdova.

Olga Serradell, de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigadora principal del projecte, va mostrar les evidències científiques recollides a través de la recerca, que demostra que les persones que més incomoden a la població en general, són precisament les persones gitanes, fent palès que la discriminació ètnica afecta a les pròpies expectatives. Es demostra també a través de l’anàlisi de les dades que la comunitat gitana és el grup ètnic més vulnerable en l’accés no sols a la universitat, sinó a tots els nivells educatius, inclòs preescolar.

Per part seva, Ainhoa Flecha, professora de la UAB, va exposar la importància dels referents dins de les comunitats romanís, principalment gitanos i gitanes ja titulats que serveixen com a models de referència per a altres joves. També va apunta que la presència d’estudiants gitanos a les universitats ajuda a eradicar de manera sostinguda el racisme de la població majoritària vers la comunitat gitana.

De la mateixa manera, Ainhoa va assenyalar la necessitat de programes específics dins de l’àmbit universitari que puguin facilitar l’accés a estudis superiors a estudiants pertanyents a minories ètniques.

El projecte ha recopilat dades sobre les característiques del perfil dels estudiants gitanos, tenint en compte la seva trajectòria acadèmica, la compaginació amb altres activitats, les interaccions socials, dificultats i reptes afrontats.

Des del punt de vista dels estudiants universitaris gitanos, Andrea Fernández, futura psicòloga, va exposar la seva experiència a través del Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya, on va obtenir el suport i l’orientació per a iniciar la seva vida universitària. També va exposar els prejudicis trobats per part d’alumnes i professors cap a la comunitat gitana.

Aaron Moreno, estudiant del màster de formació del professorat de secundària, també va comptar la seva experiència en la transició de la secundària al cicle superior d’integració social i les dificultats i reptes trobats, així com el suport de la seva família i els seus professors de l’institut durant el procés.

A mode de resum, Tania García Espinel del Pla Integral del Poble Gitano de la Generalitat de Catalunya, va exposar com s’ha salvat la barrera de les accions afirmatives a Catalunya per als estudiants gitanos, precisament a través del Pla Integral, certificant la vinculació de l’estudiant amb el pla, per a facilitar l’accés als recursos necessaris.

D’igual manera, es va posar de manifest la necessitat d’una legislació específica que recolzi les accions que poden dur a terme les universitats per a promoure l’ajuda i la inclusió de minories en estudis superiors, així com la possibilitat de compartir recursos existents entre universitats i centres educatius i que es puguin ampliar amb polítiques detallades que recullin els esforços realitzats fins al moment.

Sobre el autor

Respondre