Els projectes eductius d’entitats gitanes sobreviuen a l’Estat d’Alarma

Els projectes eductius d’entitats gitanes sobreviuen a l’Estat d’Alarma

Durant aquests mesos, en què els centres educatius han restat tancats, el moviment associatiu gitano ha acompanyat a estudiants de primària i secundària en la realització de les tasques encomanades per les escoles.

Un dels majors reptes durant el confinament dels últims mesos ha estat contenir als petits a casa, saber com entretenir-los tantes hores, tants dies, i aconseguir que dediquessin de manera habitual un temps a realitzar les tasques que des de les escoles els hi encomanaven per no perdre un trimestre acadèmic sencer.

Per acompanyar les famílies i donar suport a l’acció educativa plantejada per les escoles, moltes entitats gitanes han seguit amb les màquines enceses a ple rendiment i, en la majoria de casos, augmentant les seves hores de treball. Això és precisament el que ha succeït a la Fundació Privada Pere Closa (FPPC). La seva plantilla, que ronda els 70 treballadors, ha doblat el seu sacrifici i compromís amb les famílies des de que es va decretar l’Estat d’Alarma. El contacte directe que han mantingut tots els treballadors amb les famílies amb les que habitualment treballen ha permès que l’entitat hagi pogut establir un pla de contingència el més realista possible basat en les necessitats de les famílies.

En un primer moment, la FPPC van contactar amb totes les famílies usuàries de l’entitat per conèixer la seva situació i orientar-los en l’obtenció de diferents recursos, com ara la sol·licitud dels ERTEs, l’accés a ajudes per alimentació o pel pagament de lloguers i hipoteques. En segon lloc, després de la setmana santa, i al veure que l’Estat d’Alarma s’allargaria, l’entitat es va bolcar en tractar de donar suport a tots els seus estudiants de manera online en les seves tasques escolars, creant i compartint materials educatius, contactant de manera individual i grupal amb cada un d’ells, a més d’oferir absoluta flexibilitat d’horaris per adaptar-se a les circumstàncies de cada família.

A l’igual que l’FPPC, Drom Kotar Mestipen també va orientar tots els seus esforços en un primer moment a saber com es trobaven les famílies amb les que treballen i orientar-les perquè poguessin accedir a les diferents ajudes disponibles per fer front a les conseqüències de la crisi sanitària. Aquest contacte també els va servir per poder recollir totes les seves necessitats i preocupacions i fer-les arribar a les administracions competents perquè poguessin establir les mesures oportunes. El contacte amb les dones durant aquests dies de confinament ha servit perquè es creés de manera natural una xarxa de solidaritat i suport entre les dones gitanes.

Ara aquesta mateixa xarxa està treballant en la planificació de la propera trobada de dones gitanes, que aquest any serà virtual i estarà orientada a posar sobre la taula tots els dubtes i inquietuds que les famílies tenen sobre la tornada a l’escola i el coronavirus, cercant generar estratègies perquè nenes i nens gitanos no es vegin afectats en la seva vida acadèmica. Igualment, aquests dies l’entitat de dones gitanes ofereix dos espais horaris de connexió amb estudiants per tal de recolzar-los amb els deures.

La Fundación Secretariado Gitano també ens informa que va tenir dos moments molt diferenciats en la seva intervenció educativa. En un primer moment van contactar amb les famílies amb les que treballen per poder detectar i donar suport en situacions d’emergència, mentre que per altra banda també es van coordinar amb els centres per conèixer com estaven intervenint amb els alumnes i oferir el seu suport, a més d’aconseguir donacions privades d’empreses per que tots els alumnes poguessin accedir el més aviat possible a tablets o ordinadors. En un segon moment, després de la setmana santa, quan els centres ja havien aconseguit organitzar millor la seva intervenció, la fundació va poder establir plans de treball personalitzats amb cada alumne via telemàtica. En els casos en què va ser possible, l’entitat va poder mantenir la naturalesa grupal de la seva intervenció prèvia a l’Estat d’Alarma gràcies a les noves tecnologies. I al igual que la resta d’entitats, la FSG també ha augmentat la seva càrrega de treball adaptant-se als horaris i possibilitats de cada alumne i alumna, multiplicant l’atenció individual.

Altres entitats amb projectes educatius adreçats a estudiants de primària i secundària com Unió Romaní, Tumenge Calí o Rromane Siklǒvne, entre d’altres associacions, també han continuat treballant aquests dies atenent a les necessitats i dubtes sorgits en les famílies arran de la pandèmia i donant suport online i telefònic als participants dels seus projectes educatius, oferint una gran disponibilitat horària i tractant que la bretxa educativa i digital que afecta a nois i noies gitanes no creixi més encara en aquests mesos. En aquest sentit, l’associació de Badia del Vallés, Tumenge Calí, ha fet un gran esforç, en coordinació amb el Pla Integral del Poble Gitano i amb la Creu Roja, per facilitar dispositius informàtics a les famílies que no en tenien.

Campus Rom, la Xarxa Gitana Universitària, han continuat recolzant via telemàtica als estudiants de diferents accions formatives del Pla Integral del Poble Gitano, com ara el Grup d’Accés a la Universitat per a majors de 25 anys o el grup que prepara la Prova d’Aptitud Personal –necessària per aquelles persones que volen accedir al grau universitari d’Educació Infantil–, a més de realitzar tutories individualitzades a estudiants universitaris en les assignatures que necessiten.

Sobre el autor

Pedro Casermeiro
Pedro Casermeiro és llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona. És membre de la directiva de Rromane Siklǒvne i de la Fundació Privada Pere Closa. Pedro també es formador en llengua romaní i coordinador del “Museu Virtual del Poble Gitano a Catalunya”.

Respondre