El moviment associatiu gitano coopera en la distribució d’aliments en diferents municipis catalans

El moviment associatiu gitano coopera en la distribució d’aliments en diferents municipis catalans

Les mesures de confinament i l’aturada de l’activitat econòmica causats per la pandèmia del coronavirus està deixant moltes víctimes econòmiques pel camí. Els sectors de la població que es trobaven en una situació més precària abans de la crisi estan sent els més afectats en aquests moments. Venedors ambulants, comerciants, drapaires o treballadors sense contracte laboral es troben en una situació dramàtica degut a que no poden exercir l’activitat econòmica amb la qual nodrien les seves llars.

L’Associació de Joves Gitanos de Gràcia col·labora amb la FAGiC i amb el Rebost Solidari de Gràcia en la distribució d’aliments al barri. Van ser els primers en iniciar una campanya de recollida d’aliments

La solidaritat amb totes les famílies que es troben en aquesta situació s’ha convertit en una obligació pel teixit associatiu gitano. Pràcticament a cada barri on resideix població gitana, les entitats s’han bolcat en la distribució d’aliments amb qui es troba en pitjor situació. La col·laboració amb diferents bancs d’aliments i amb les administracions està sent la clau per fer arribar aliments a moltes llars gitanes.

La Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya (FAGiC) ha posat en marxa diferents iniciatives. Mitjançant la campanya 100×100 recapten fons que s’estan destinant a l’emissió de targetes digitals del Bon Àrea per a famílies en situació de necessitat. D’altra banda han arribat a un acord de col·laboració amb el Banc d’Aliments de Mercabarna per a la donació d’aliments frescos. En aquest cas, la distribució dels aliments s’està realitzant en els municipis de Barcelona, ​​Sabadell, Badia del Vallès, Badalona, ​​Mataró, Manresa i Sant Adrià de Besòs.

Per facilitar la distribució d’aliments a cada municipi col·laboren les associacions que formen part de la FAGiC i diferents esglésies evangèliques. Així a Barcelona distribueixen aliments l’Associació de Joves Gitanos de Gràcia, l’Associació Gitana del Bon Pastor, Carabutsí al Carrer de la Cera, l’Escola Domical Undebel al barri de la Marina, les esglésies evangèliques de Filadèlfia de Baró de Viver, d’Hostrafrancs i de Zona Franca. A Sabadell participa l’Associació Gitana de Sabadell. A Badia del Vallès col·labora en la distribució d’aliments l’associació Tumenge Calí. A Mataró, Manresa i Sant Adrià de Besòs (La Mina) són les esglésies evangèliques de Filadèlfia les responsables de la distribució.

Igualment moltes d’aquestes entitats també han arribat a convenis de col·laboració amb altres institucions. Aquest és el cas de l’Escola Dominical Undebel que, a més de recaptar donacions entre els veïns de la Marina, també col·labora amb Càritas i amb les diferents associacions de veïns de barri.

La Fundació Privada Pere Closa, dins el programa CaixaProinfància està distribuint un ajut extraordinari concedit per La Caixa per les famílies que participen en el seu projecte educatiu o altres famílies que es troben en situació d’extrema necessitat. D’altra banda, l’entitat també ha donat fons econòmics al Mercat Municipal de Sant Roc i al de Sant Adrià de Besòs perquè, en coordinació amb els promotors escolars i els centres educatius, es facin arribar pacs d’aliments a les famílies.

Igualment, al barri de la Mina les organitzacions Veus Gitanes i Centro Cultural Gitano de La Mina col.laboren amb la resta del teixit associatiu en la distribució d’aliments al barri.

Per la seva banda, Unió Romaní, Nakeramos, Romani Zor, Fundació Privada Pere Closa i la Romanó Kher gestionen de manera conjunta la distribució d’aliments entre famílies del districte de Nou Barris i famílies gitanes provinents de l’est d’Europa.

Per conèixer els dies i els punts de distribució d’aliments, les diferents entitats ens demanen que les famílies es posin en contacte amb l’associació o l’església del seu barri per poder agilitzar el repartiment d’aliments.

Sobre el autor

Pedro Casermeiro
Pedro Casermeiro és llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona. És membre de la directiva de Rromane Siklǒvne i de la Fundació Privada Pere Closa. Pedro també es formador en llengua romaní i coordinador del “Museu Virtual del Poble Gitano a Catalunya”.

Respondre