El projecte Vakeripen, de promoció de diàleg entre famílies gitanes i escoles, arriba al seu punt i final

El projecte Vakeripen, de promoció de diàleg entre famílies gitanes i escoles, arriba al seu punt i final

Divendres passat, a la Universitat Pompeu Fabra, va tenir lloc la conferència final del projecte Vakeripen, un projecte que s’ha centrat en l’estudi de les relacions entre famílies gitanes i escoles per tal de proposar millores que incideixin de manera positiva en l’èxit del alumnat gitano.

Durant els dos últims anys, l’equip d’investigació de la Universitat Pompeu Fabra GRITIM-UPF, en col·laboració amb la Fundació Privada Pere Closa i l’associació d’estudiants gitanos Rromane Siklǒvne, ha dut a terme un projecte basat en el diàleg amb famílies gitanes i professionals de l’educació, d’aquí el seu nom, Vakeripen – “conversa” en llengua romaní -. L’objectiu del projecte ha estat analitzar com són les relacions entre tots dos i proposar models relacionals constructius que puguin incidir de manera positiva en el rendiment i les expectatives de nens i nenes gitanes.

Bon Pastor, la Mina, Sant Roc i el Gornal són els barris on s’han desplegat les diferents accions del projecte Vakeripen. D’una banda, les entitats gitanes col·laboradores del projecte han organitzat diferents activitats i reunions amb mares i pares per poder debatre de diferents aspectes com són el paper de l’educació escolar, les expectatives que tenen al voltant del futur dels seus fills i filles o el tipus de relació que estableixen amb les escoles. Paral·lelament també s’han desenvolupat diverses entrevistes en profunditat tant a familiars com a professorat.

Els resultats del projecte, que es publicaran a finals d’agost, es van presentar durant una jornada festiva que va tenir lloc al campus universitari de la Universitat Pompeu Fabra. A la jornada van assistir prop de 70 persones, principalment famílies i professionals de l’educació dels diferents barris on s’ha desenvolupat el projecte que van voler conèixer de primera mà els resultats de la investigació.

A la taula de presentació de la conferència van participar Zenia Hellgren i Lorenzo Gabrielli de l’equip d’investigació GRITIM-UPF, Miguel Ángel Franconetti i Pedro Casermeiro, responsables de les entitats gitanes Fundació Privada Pere Closa i Rromane Siklǒvne, Domi Viñas i Marta del Camp, directores de dos dels centres que han participat en el projecte, l’Institut-Escola el Til·ler i l’Institut-Escola Sant Adrià de Besòs respectivament, i Lola López, comissionada d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat de l’Ajuntament de Barcelona.

Una de les principals conclusions a què va arribar l’equip d’investigació és la gran disparitat d’opinió entre professorats i famílies pel que fa a les expectatives d’aquestes últimes per l’educació dels seus fills. Així, mentre el 94% de les famílies gitanes van expressar que volien que els seus fills apostessin pels estudis com a eina de futur, un 95% dels professors van expressar que les famílies gitanes esperaven poc de l’educació dels seus fills.

Entre les recomanacions pel grup d’investigació GRITIM-UPF es troba la inclusió de la cultura gitana de manera transversal en el currículum, incloent la història del poble gitano o autors gitanos en literatura o arts plàstiques. També van apuntar a la necessitat de formació i sensibilització del professorat vers les realitats del poble gitano, el reclutament de professionals gitanos per a funcions diferents a les de mediadors i facilitar la construcció d’expectatives de futur més ambicioses amb l’alumnat gitano.

Per la seva banda, les entitats gitanes, juntament amb els centres educatius, van recomanar una major participació de les famílies gitanes, especialment mitjançant les AMPAs, per facilitar el treball conjunt amb els centres educatius i, alhora, sentir les escoles com una cosa pròpia.

Finalment, Lola López, comissionada d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat, va reivindicar la importància del paper que tenen les institucions polítiques en el reconeixement de la cultura gitana. També va apuntar que Barcelona no es pot permetre el luxe de marginar el talent dels joves gitanos, ni de cap sector de la població, i va esgrimir que és responsabilitat de tota la societat lluitar contra la injustícia i les desigualtats.

Sobre el autor

Pedro Casermeiro
Pedro Casermeiro és llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona. És membre de la directiva de Rromane Siklǒvne i de la Fundació Privada Pere Closa. Pedro també es formador en llengua romaní i coordinador del “Museu Virtual del Poble Gitano a Catalunya”.

Respondre