Participa de manera online en l’elaboració del IV Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya!

Participa de manera online en l’elaboració del IV Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya!

Ara pots participar en el qüestionari online i contribuir en l’elaboració del IV Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya 2017-2020, l’eina específica que posseeix la Generalitat de Catalunya per a donar suport a la comunitat gitana i millorar la seva situació en la societat catalana.

Per tal d’oferir una resposta més ajustada a les necessitats i propostes del Poble Gitano, el IV Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya que s’executarà de l’any 2017 al 2020 està realitzant  un procés participatiu a través de sessions de debat a diferents localitats que tenen una taxa elevada de població gitana: Reus, Viladecans, Barcelona i Terrassa.

Aquestes sessions han tingut l’objectiu de recollir les aportacions de la comunitat gitana durant el procés de disseny i de desenvolupament del Pla.  És per això. L’elaboració i la implementació d’aquest IV Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya 2017-2020 compta amb la participació de la comunitat gitana a través del grup de renovació del Pla Integral i del Consell Assessor del Poble Gitano, que és l’òrgan de representació oficial.

Els objectius del IV Pla Integral són:

1.- Definir polítiques d’actuació específiques a favor del poble gitano de Catalunya, partint d’evidències que han demostrat científicament tenir èxit en la promoció i la inclusió del poble gitano.

2.- Desenvolupar estratègies per implementar actuacions d’èxit en diferents àmbits.

3.- Equiparar socioeconòmicament els gitanos i les gitanes de Catalunya que viuen en risc d’exclusió social amb la societat de la qual formen part.

4.- Promoure la cultura gitana com a part de la cultura catalana, fent difusió dels seus valors i de la seva contribució a la cultura de Catalunya.

En aquest context de participació s’ha obert un espai en línia a la pàgina web http://participa.gencat.cat/ per tal de rebre altres aportacions sobre els 4 eixos principals que estructuren aquest IV Pla Integral.

Participa abans del 28 d’abril deixant els teus comentaris i aportacions sobre els diferents eixos fent clic als enllaços “Participa!”.

Sobre el autor

Respondre