Aprovació del Programa del Poble Gitano i de la Innovació Social

Recentment el Govern de Catalunya ha aprovat el Programa del Poble Gitano i de la Innovació Social, un programa que té per objectius redactar el nou Pla Integral del Poble Gitano, així com generar una nova estructura administrativa que a mig termini pugui donar cobertura a les diferents polítiques orientades a la inclusió i promoció del poble gitano.

En les últimes dues dècades, el govern de Catalunya està avançant decididament en el reconeixement del poble gitano, la seva cultura i la seva equiparació amb la resta de la societat catalana. El Parlament català ha estat dels pioners, tant a l’estat espanyol com a Europa, en el reconeixement de la cultura gitana i en la posada en marxa de polítiques actives per a la seva inclusió, polítiques específiques basades en la participació dels propis gitanos i gitanes tant en la seva definició i com en la seva execució. Així, el Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya, en les seves tres primeres edicions, ha aglutinat la participació de diferents entitats gitanes, experts i professionals de l’administració en la generació de polítiques i accions adreçades al poble gitano en àmbits com el treball, l’educació, la salut, l’habitatge, la cultura, la justícia o el foment de l’associacionisme; tot això amb l’objectiu final de millorar la qualitat de vida de gitanos i gitanes.

Recentment, el govern de Catalunya ha volgut fer un pas endavant més i aprovar el Programa del Poble Gitano i de la Innovació Social, programa que té com a principals objectius definir el nou Pla Integral per als propers 4 anys i generar una nova estructura administrativa que aglutini les diferents polítiques i accions dirigides a la inclusió del poble gitano.

Fins ara, el Pla Integral depenia de la Direcció d’Acció Cívica i Comunitària i de la figura de l’assessor del mateix pla, però no posseïa una estructura administrativa pròpia que pogués funcionar de manera autònoma, independentment del context polític de cada moment. Ara, a través d’aquest nou programa aprovat es pretén generar una nova estructura, amb competències en l’àmbit de la promoció i inclusió del poble gitano. Aquesta nova estructura serà l’encarregada de definir, implementar i avaluar les pròximes polítiques adreçades al poble gitano a Catalunya, i tindrà com a repte implicar d’una manera més ferma als diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, tant en el finançament com en la execució de les polítiques referents al poble gitano.

El nou programa s’encarregarà de generar la quarta edició del Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya. En aquesta ocasió es tornaran a crear comissions departamentals, integrades per representants del poble gitano i per tècnics dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya implicats en el propi Pla Integral. Aquestes comissions de treball s’activaran a partir del mes de setembre i es pretén que el resultat final, la quarta edició del Pla Integral, pugui ser aprovada pel govern al mes de març.

Altres de les funcions a desenvolupar en el marc del Programa del Poble Gitano i de la Innovació Social serà encarregar una avaluació externa de la tercera edició del Pla Integral així com dissenyar estratègies per promoure una participació molt més qualitativa de les entitats gitanes i del Consell Assessor del Poble Gitano de Catalunya.

Darrera de la creació d’aquest nou programa no es troba altra finalitat que avançar en la inclusió del poble gitano mitjançant la posada en marxa d’accions innovadores i que tinguin un major impacte social del aconseguit fins ara. I és que tot i que estan sent molts els esforços realitzats, tant per part de les entitats gitanes com per part de l’Administració, encara queda molt camí per recórrer per aconseguir desfer totes les desigualtats socials, econòmiques i culturals que afecten a part important del poble gitano.

Accés a la nota de premsa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Sobre el autor

Pedro Casermeiro
Pedro Casermeiro és llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona. És membre de la directiva de Rromane Siklǒvne i de la Fundació Privada Pere Closa. Pedro també es formador en llengua romaní i coordinador del “Museu Virtual del Poble Gitano a Catalunya”.

Respondre