La FAGIC dóna inicia al projecte Sam Roma, Sam Manusha

La FAGIC dóna inicia al projecte Sam Roma, Sam Manusha

La Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya organitzà una trobada entre joves gitanos i membres del Parlament de Catalunya com a punt de partida d’un projecte que pretén promoure la participació política de la joventut gitana.

La joventut gitana representa prop del 50% del total de la població gitana a nivell europeu, i tot i així, poc sovint es tenen en compte les seves opinions i necessitats a l’hora d’establir les polítiques que afecten a aquest sector de la comunitat gitana. Es per això que la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya desenvolupa el projecte Sam Roma, Sam Manusha (Som gitanos, som persones), un projecte que té com a finalitat la redacció d’un llibre blanc de la joventut gitana que serveixi per informar i orientar als diferents partits polítics en l’elaboració de polítiques dirigides a la comunitat gitana i a la joventut en general, i es motivi la participació de la joventut gitana.

Per tal de redactar aquest llibre blanc, la federació ha posat en marxa un procés participatiu amb els propis joves gitanos com a protagonistes. Així, s’organitzaran debats entre joves, es realitzaran reunions intergeneracionals, i també es realitzaran trobades amb polítics. L’objectiu serà analitzar la situació de la joventut gitana a l’actualitat, valorar els principals problemes i barreres que afronten i elaborar propostes de millora. Per altra banda es realitzaran tot un conjunt d’enquestes a joves gitanos per recollir les seves opinions i complementar les conclusions del projecte.

Dilluns passat va tenir lloc el tret inicial al projecte amb una reunió entre joves gitanos vinculats principalment al món associatiu i diferents diputats i diputades del Parlament de Catalunya, tots ells membres de l’Intergrup del Poble Gitano, una comissió de treball formada per diputats de tots els grups parlamentaris i que té com a objectiu aprofundir en el coneixement del poble gitano i de les seves necessitats i demandes, i millorar el contacte entre els gitanos i el Parlament.

Aquesta va ser una reunió en la que els joves gitanos van poder expressar les seves inquietuds i expectatives vers el paper que juga la política en la millora de les condicions de vida del poble gitano i, a la seva vegada, els diputats del Parlament presents a la trobada van poder explicar les seves funcions i van animar als joves a continuar participant i perdre la por al món de la política. Pedro Vargas, un dels joves que participa al projecte ens comenta que “aquesta reunió ha estat molt positiva, ja que es la primera vegada que molts dels aquí presents hem tingut contacte directe amb polítics, que són qui poden dur a terme totes les reformes que calen per incluore al poble gitano”.

Ara el següents passos del projecte són consolidar el grup de participants i transmetre tot el protagonisme als joves per tal que ells mateixos puguin decidir com redactar aquest llibre blanc, quins temes abordar o amb quina periodicitat reunir-se.

Sobre el autor

Pedro Casermeiro
Pedro Casermeiro és llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona. És membre de la directiva de Rromane Siklǒvne i de la Fundació Privada Pere Closa. Pedro també es formador en llengua romaní i coordinador del “Museu Virtual del Poble Gitano a Catalunya”.

Respondre