El Pla Integral del Poble Gitano obre la convocatòria d’ajudes econòmiques per a estudiants gitanos i gitanes que cursen estudis superiors

El Pla Integral del Poble Gitano obre la convocatòria d’ajudes econòmiques per a estudiants gitanos i gitanes que cursen estudis superiors

El 13 d’octubre de 2020 es va fer pública la convocatòria d’ajuts de caràcter econòmic per a estudiants gitanes i gitanos que cursin estudis postobligatoris (AJUT PIPG) pel curs 2020-2021.

L’objecte d’aquesta convocatòria és atorgar ajuts econòmics des del Programa del Poble Gitano i la Innovació Social que, sota el principi d’igualtat d’oportunitats, faciliten l’accés i la continuïtat de persones gitanes als estudis postobligatoris.

Com el curs anterior, aquest any els Ajuts PIPG tornaran a tenir dues convocatòries, i els terminis i els conceptes que es poden sol·licitar a cada convocatòria, tal i com consta al document oficial que adjuntem aquí, seran els següents:

1º convocatòria

Inici termini: 13/10/2020
Fi termini: 26/10/2020

En aquest primer termini és podrà ser beneficiari dels següents tipus d’ajuts de l’Ajut PIPG: Ajut de transport, Ajut de material i Ajut de caràcter extraordinari (Només excepcionalment es podran donar ajuts de matricula a estudiants postobligatoris que acreditin i justifiquin adequadament la necessitat de rebre l’ajut de matricula (estudiar a universitats privades o instituts privats, no ser becari per motius acadèmics però si complir els econòmics, o altres).

2º convocatòria

Inici termini: 15/02/2021
Fi termini: 01/03/2021

En aquest segon termini és podrà ser beneficiari dels següents ajuts: Ajut de matrícula, Ajut de transport, Ajut de material i Ajut de caràcter extraordinari.

Abans de sol·licitar l’AJUT PIPG, us demanen si us plau que us llegiu detingudament les bases de la convocatòria.

Per sol·licitar l’Ajut PIPG ho podeu fer omplint aquest formulari.

Per a dubtes i consultes, contacteu si us plau amb nosaltres al correu poble.gitano@gencat.cat o al telèfon 93 882 23 46.

 

 

Sobre el autor

Respondre