El Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya produeix un vídeo amb informació sobre el COVID-19

El Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya produeix un vídeo amb informació sobre el COVID-19

El vídeo “COVID19. Preguntes i respostes amb professionals i estudiants gitanos i gitanes de l’àmbit de la salut” pertany a una iniciativa d’Alfabetització en Salut de la població gitana de Catalunya. Ha estat editat pel Pla Integral del Poble Gitano (2017-2020) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, seguint les recomanacions de Departament de Salut de la Generalitat.

Els objectius principals d’aquest vídeo són:

1) Facilitar l’accés de la població gitana de Catalunya a informació científica de l’àmbit de la salut, específicament sobre l’actual pandèmia produïda pel COVID-19;

2) Millorar la situació actual de confinament de la població gitana de Catalunya aportant-los informació contrastada i útil sobre el COVID-19;

3) Contribuir a la reducció del contagi per COVID-19 entre la població gitana de Catalunya.

Per a més informació actualitzada i d’interès sobre el COVID19, podeu consultar el web del Coronavirus del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/index.html.

Aquí teniu el link al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ZJUmXTj8O08

Sobre el autor

Respondre