Catalunya impulsa una llei pionera contra l’antigitanisme

Catalunya impulsa una llei pionera contra l’antigitanisme

Amb la nova normativa el Govern vol erradicar l’antigitanisme, una expressió de discriminació i odi que contribueix a l’exclusió social de gitanos i gitanes

El Govern ha aprovat la memòria preliminar a l’Avantprojecte de llei per erradicar l’antigitanisme. Es tracta d’una iniciativa legislativa reivindicada per la societat civil gitana des de fa anys i pel Parlament de Catalunya recentment, que vol combatre les situacions de discriminació de les quals encara avui són víctima els gitanos i les gitanes. En aquest sentit, la norma impulsarà una política pública específica per aquest tipus de discriminació, actualitzarà i harmonitzarà els marcs normatius existents i contribuirà a millorar el treball coordinat entre les administracions públiques i les entitats socials gitanes. La Generalitat de Catalunya seria la primera administració a crear una llei específica integral per donar resposta a l’antigitanisme, de forma participada amb representants del Poble Gitano.

La persistència d’actes i de mecanismes de discriminació envers les gitanes i els gitanos, així com la preocupació en relació amb l’increment de discursos d’odi, racistes i excloents, ha motivat el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a impulsar aquesta normativa amb complicitat amb les entitats gitanes. En aquest sentit, el text remarca que l’antigitanisme no és només una expressió de discriminació i odi, sinó que contribueix i impulsa l’exclusió social d’aquest poble.

Mitjançant el Pla integral del Poble Gitano, les entitats gitanes i el Govern ja implementen actuacions a favor de l’equiparació socioeconòmica de la població gitana amb la resta de la societat de la qual forma part. Malgrat els esforços, persisteix la discriminació envers la població gitana a Catalunya. És per això que es considera necessari reforçar el marc normatiu amb una llei que atengui les especificitats de l’antigitanisme i contribueixi a articular les mesures legals i institucionals existents. Amb la nova norma es reconeixerà amb rang legal l’antigitanisme, com una xacra que cal remoure i com un fenomen a contemplar en el disseny i l’aplicació de polítiques públiques als diferents àmbits d’actuació: habitatge, educació, treball, salut, oci o comunicació. L’avantprojecte inclou mesures com la creació un servei d’atenció integral i la regulació d’un marc sancionador específic en aquesta matèria.

El text també posa en valor el paper de les administracions locals. En aquest sentit, hi ha 22 ens locals a Catalunya que estan implementant accions, en el marc del Contracte-Programa, dirigides específicament a la població gitana. La llei per a l’erradicació de l’antigitanisme suposarà una eina molt útil per a l’Administració local, atès que sovint es troba amb barreres en la seva intervenció a causa de conductes derivades de l’antigitanisme.

En breu s’obrirà el procés de consulta prèvia a la ciutadania, que contribueix a decidir l’oportunitat de la creació de la norma. Posteriorment, es procedirà a elaborar el contingut específic de l’articulat de la llei. Aquest contingut es treballarà en el Grup de Treball de la Llei per l’eradicació de l’antigitanisme del Pla Integral del Poble Gitano (PIPG). Aquest grup, està constituït per persones gitanes amb formació en dret, persones gitanes representants del moviment associatiu gitano i experts en dret de la universitat, a més de comptar amb l’equip tècnic de la unitat de PIPG i l’advocat en cap de l’assessoria jurídica del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Sobre el autor

Respondre