IV Jornades ROMEST: Inclusió laboral de la població Gitana/Rroma d’Europa de l’Est a Catalunya

IV Jornades ROMEST: Inclusió laboral de la població Gitana/Rroma d’Europa de l’Est a Catalunya

La Xarxa ROMEST va organitzar divendres passat al Centre Cívic Pati Llimona una jornada per tal d’analitzar els reptes laborals i formatius que afronten les comunitats Rroma procedents de l’Est d’Europa a Catalunya.

La situació laboral de bona part de la població Rroma immigrada a Catalunya és, sens dubte, un dels molts reptes pendents en relació a aquestes comunitats. Malgrat que els motius de la seva migració són eminentment econòmics i per tal de millora les seves condicions de vida -extremadament dures a Romania (principal origen) i d’altres països-, les comunitats Rroma procedents d’Europa de l’Est a Catalunya tenen poques oportunitats per accedir al mercat laboral. En aquest sentit, i fins i tot per moltes famílies que resideixen a Catalunya des de fa anys, la proporció d’aquest grup que encara es veu forçada a dependre d’ocupacions informals o marginals és encara molt significativa.

Algunes de les causes, barreres i possibles solucions davant aquesta situació es van debatre el passat 15 de desembre de 2017 al Centre Cívic Pati Llimona, durant les IV Jornades de la Xarxa ROMEST, la xarxa per a l’observatori de la situació de la població gitana de l’Est d’Europa a Catalunya. Aquesta Xarxa, integrada per diverses entitats i serveis que treballen amb la població Rroma immigrada, té entre les seves activitats previstes la realització d’una jornada anual. Aquesta quarta edició, a l’igual que la de l’any passat, s’ha centrat en un l’àmbit específic del treball (en el cas de 2016 va ser habitatge) per tal que el debat sigui més útil, així com per aconseguir una major participació de la població en problemàtiques concretes que els afecten directament i permetre un millor abordatge per part de les diferents entitats i serveis.

La jornada va començar amb la intervenció d’en Ramon Vílchez, responsable del Programa del Poble Gitano i de la Innovació Social de la Direcció General d’Acció Comunitària i Cívica de la Generalitat de Catalunya. Vílchez va reflexionar sobre la inclusió de la població gitana de l’Est al Pla Integral del Poble Gitano i va explicar breument algunes de les mesures contemplades al pròxim pla, com ara una comissió de treball amb participació d’integrants d’aquesta població, un seminari anual i d’altres polítiques actives. Juntament amb Ramón Vílchez, Francina Planas, membre de la Fundació Vincle i coordinadora de la Xarxa Romest, va donar la benvinguda a la jornada i va posar sobre la taula la necessitat i els objectius d’aquesta.

A continuació, Óscar Molina, del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, va realitzar una ponència sobre l’estructura ocupacional i el rol econòmic dels sectors poc qualificats. Molina va presentar dades de la situació dels treballadors/es immigrats entre els anys 2010 i 2015, ressaltant l’impacte de la crisi econòmica en els sectors de població amb baixa qualificació. Com a conclusió, entre d’altres elements, es va confirmar una mobilitat descendent en l’accés al mercat laboral i un major impacte de l’atur de llarga durada en els perfils amb menor nivell educatiu formal. La ponència va donar peu a un debat, no només sobre la situació concreta de la població romanesa (Rroma i no Rroma) sinó també respecte a la necessitat d’aprofundir en l’anàlisi de les ocupacions que exerceixen dins de l’economia informal.

Després de la pausa, el debat es va reprendre amb una taula rodona que ja entrava en concret en experiències d’inserció laboral, treball reglat i altres formes de supervivència econòmica. A la taula van participar tres ponents. La primera, Marinela Ancuta, tècnica del Programa amb Població Gitana Romanesa de la Comarca del Gironès de la Fundació Vincle, va exposar la situació de les comunitats amb les quals treballen a diferents municipis de la zona. En aquest cas, les seves dinàmiques d’ocupació en els darrers anys han vingut molt marcades per la contractació a indústries càrniques. Al voltant d’aquest fet no només es va parlar de les condicions laborals i alguns dels problemes documentals que s’han de superar sinó també d’altres aspectes comunitaris i sociodemogràfics.

En segon lloc, Óscar López de l’Equip Gitanos de l’Est de la Fundació Secretariado Gitano (FSG) i investigador a la UAB va fer una exposició sobre la situació a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el treball d’intervenció desenvolupat des de la FSG, incloent-hi algun dels casos on s’ha pogut assolir una contractació. Aquesta es va centrar no només en les barreres legals i els condicionants del seu origen, la poca inclusivitat del mercat laboral o les inèrcies a superar, sinó també en les condicions  que es donen en les feines de tipus informal o marginal. A banda d’això, es va assenyalar la importància d’intervencions participatives i des de la proximitat, a més de la necessitat d’apostes transformadores i amb garanties reals d’inclusió, més enllà d’itineraris i serveis estandarditzats o molt segmentats que sovint no donen resposta a la situació de desavantatge de la que parteixen moltes famílies.

Finalment, Sonia Ruiz, de la Fundació Formació i Treball (FiT), va exposar el model d’intervenció que fan servir des de l’entitat, amb particular pes d’un procés laboral acompanyat i intensiu, formació i pràctiques, sumat a un pla de treball en altres aspectes, per tal d’assolir un procés d’inclusió sociolaboral sòlid. La presentació es va vehicular a partir de l’exposició d’un dels casos, d’una dona Rroma romanesa, que ha fet un itinerari exitós en els darrers mesos de la mà de FiT.

Un dels aspectes que es va constatar, tant a les diverses ponències com al debat posterior, és la importància de la documentació i de les barreres documentals: particularment amb la dificultat per l’obtenció del Certificat de Residència Comunitària (“NIE Verd”) i les conseqüències d’allò relacionat amb la formació i l’àmbit laboral, com la dificultat de ser contractats,  la impossibilitat d’inscripció al SOC, al Programa de Garantia Juvenil o de sol·licitud d’altres tipus de suport o d’ajut. Isabel Mas, advocada del Departament de Migracions de Cáritas Diocesana de Barcelona, acompanyada de Llorenç Olivé, Cap de l’Àrea de Territori de la Direcció General per a la Immigració, va fer un repàs pels principals trets del marc legal (de residència i treball) que afecta actualment a les persones immigrades, amb particular èmfasi en les d’origen comunitari. Més enllà del contingut formal de les normes, la ponència i el debat posterior van ser especialment interessants per situar els paràmetres en els quals, generalment, es pot moure la població i constatar l’arbitrarietat amb la qual, de vegades, encara s’aplica el marc en un context de multigovernança, particularment des de l’àmbit estatal i d’estrangeria.

Lola López, Comissionada d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat en l’Ajuntament de Barcelona, va ser l’encarregada del tancament de la jornada. López va compartir la preocupació per la situació específica de la població Rroma immigrada a la ciutat, i va agrair la feina de xarxes com Romest i l’organització d’espais de discussió i d’intercanvi pràctics com aquesta jornada.

En conjunt, la jornada, amb participació d’altres serveis, entitats, plataformes i professionals, va intentar ser un espai d’intercanvi interessant pel treball concret i quotidià en aquests àmbits. En resum, si més no, evidencia, sobretot, la necessitat de continuar treballant amb intensitat els aspectes laborals i ocupacionals, entre molts d’altres temes, per tal d’aconseguir una millora real i qualitativa de la situació de la població Rroma immigrada a Catalunya.

 

Sobre el autor

Óscar López Catalán
Óscar López Catalán es antropólogo y psicólogo social, con un Máster en Inmigración, y doctorando en la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha participado en los últimos años en diversos proyectos de investigación e intervención con Rroma inmigrados en Catalunya.

Respondre