El Fòrum Europeu de Seguretat Urbana visita el barri de Sant Cosme

El Fòrum Europeu de Seguretat Urbana visita el barri de Sant Cosme

El passat 16 de novembre, participants de la conferència organitzada pel Fòrum Europeu de Seguretat Urbana van visitar el barri de Sant Cosme per conèixer les polítiques d’inclusió social dirigides a la comunitat gitana.

El Fòrum Europeu per a la Seguretat Urbana (EFUS) és xarxa europea d’autoritats locals i regionals dedicada a la seguretat urbana formada per 250 autoritats locals de 16 països europeus que treballa per a la promoció de polítiques de seguretat urbana des de la vessant de la prevenció i la cohesió social. El Departament d’Interior en forma part de la xarxa des de 2008.

Els dies 15-17 de novembre, l’EFUS va organitzar a Barcelona la conferència “Seguretat, Democràcia i Ciutats: coproduir les polítiques de seguretat urbana”, acollint 760 participants de 47 països diferents, entre autoritats polítiques, experts i professionals de tota Europa, per tal d’analitzar els reptes actuals i polítiques de seguretat urbana. De manera paral·lela a la conferència, aprofitant la presència de personalitats rellevants en diversos àmbits, s’han desenvolupat activitats en col·laboració amb el teixit associatiu, universitats i centres de formació per tal de fer partícips de la conferència a diferents actors socials i acadèmics del territori.

Així, durant el 16 de novembre, una delegació de participants de la conferència van visitar el barri de Sant Cosme, al Prat del Llobregat. L’equip del Pla integral, l’ajuntament del Prat i el departament d’Interior van donar a conèixer les diferents accions que es desenvolupen per a la millora de la inclusió social de la població gitana del barri de Sant Cosme. Posteriorment a la reunió, es van visitar la Fundació Catalana de l’Esplai, l’Institut-Escola Prat i el Casal Cívic del Delta del Llobregat.

Sobre el autor

Respondre