El Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya al Parlament Europeu

El Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya al Parlament Europeu

El passat dimecres 8 de novembre de 2017, es va presentar l’impacte social aconseguit pel Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya al Parlament Europeu, a Brussel·les.

El Dr. Fernando Macías va presentar els principals resultats del Pla Integral del Poble Gitano durant els darrers anys

En el marc del projecte “IMPACT-EV. Avaluant l’impacte i els resultats de la recerca de la Unió Europea en Ciències Socials”, una recerca finançada pel 7è Programa Marc de la Unió Europea (FP7/2014-2017. GA: 613202), el passat 8 de novembre de 2017 es va celebrar a Brussel·les, al Parlament Europeu, la conferència “EVIDENCE FOR SOCIETY. Transforming The Future Of European People Through Research”. En aquesta conferència es van presentar evidències sobre l’impacte social aconseguit pels projectes finançats per la UE per diferents agents, inclosos científics, responsables polítics que representen diferents nivells d’implementació de polítiques (regionals, nacionals i europeus) i usuaris finals que s’han beneficiat de l’impacte social d’aquesta recerca europea.

El Pla Integral del Poble Gitano està totalment alineat amb les recerques internacionals de major prestigi. De fet, des de la primera edició del Pla, i gràcies a seguir les recomanacions del projecte WORKALÓ, del 5è Programa Marc de la Unió Europea, el Pla utilitza una metodologia comunicativa de treball, la qual permet la participació real i efectiva de la població gitana de Catalunya, així com de les seves organitzacions més rellevants, especialment la participació de les persones gitanes tradicionalment no incloses en aquest processos participatius.

Per part del Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya va intervenir a la conferència el Dr. Fernando Macías, qui es membre de la unitat del Pla. La seva intervenció, que va ser en representació del Responsable del Pla Integral del Poble Gitano, el Sr. Ramón Vílchez, es va centrar en destacar l’impacte polític de la recerca internacional en l’elaboració del Pla Integral, i l’impacte social aconseguit en diferents àmbits, com educació, treball o salut. Macías va destacar com gràcies a seguir les recomanacions de la recerca internacional, les quals assenyalen la necessitat d’aplicar accions avalades científicament i amb garanties d’èxit, actualment i en només 4 anys, 18 persones gitanes estan cursant estudis universitaris a diferents universitat catalanes.

Finalment, és important destacar que al mati, el Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya també va estar representat al Policy Social Dialogue Committee (PSDC) del projecte “IMPACT-EV”. A aquesta reunió de treball, la Dra. Tania García Espinel, membre de la unitat del Pla, va ser qui va representar al Pla, destacant diferents experiències positives gràcies a utilitzar els resultats de la recerca al disseny de polítiques. García Espinel també va assenyalar algunes experiències negatives per no estar seguint les recomanacions científiques, així com quin són els canals de comunicació més efectius entre els equips de recerca i les administracions publiques, i què necessiten els decisors polítics dels investigadors i investigadores per tal d’aconseguir impacte social.

Enllaç a la conferència íntegra

Sobre el autor

Respondre