Un pas importantíssim per a l’acció afirmativa a les universitats catalanes

Un pas importantíssim per a l’acció afirmativa a les universitats catalanes

El Parlament de Catalunya ha presentat una proposta per instar el govern espanyol a incloure accions afirmatives per facilitar l’accés a la universitat de la població gitana i d’altres col·lectius que es troben en situació de risc d’exclusió social.

Un dels principals objectius del Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya és facilitar l’accés a l’educació superior de la població gitana, principalment a la universitat. La discriminació i exclusió soferta pel poble gitano al llarg de la història han provocat que la seva participació i èxit en l’educació superior siguin, fins al moment, merament anecdòtics. En aquest escenari, garantir l’accés al dret a l’educació superior de col·lectius que es troben en situació de risc d’exclusió social, com és el cas del poble gitano, es converteix en una eina cabdal per aconseguir fer efectiu el principi d’igualtat d’oportunitats.

Des de fa diversos mesos, el Pla Integral del Poble Gitano del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la Secretaria d’Universitats del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya han analitzat com millorar l’accés, permanència i èxit de gitanes i gitanos a les universitats catalanes, prenent com a referència el marc europeu de polítiques adreçades a la comunitat gitana.

El passat mes de març es va presentar al Parlament de Catalunya una proposta de resolució, que va ser aprovada per unanimitat fa una setmana, en la qual s’insta al govern espanyol a revisar i modificar la normativa bàsica d’admissió a estudis oficials universitaris i el règim de beques i ajudes personals per a l’estudi i incorporar les necessitats de poblacions en situació de risc d’exclusió social i que siguin objecte de plans i accions d’inclusió dins de l’Estratègia 2020 de Creixement de la Unió Europea, poblacions entre les que es troba la població gitana.

Aquesta proposta de resolució ha estat fruit del treball de molts grups i persones, i suposa un pas importantíssim per fer que les universitats catalanes siguin espais que es nodreixin de la diversitat cultural present a la societat.

Sobre el autor

Respondre