El Pla Integral del Poble Gitano promou la contractació de gitanos i gitanes per formar part dels equips tècnics d’institucions públiques

El Pla Integral del Poble Gitano promou la contractació de gitanos i gitanes per formar part dels equips tècnics d’institucions públiques

Amb la finalitat d’implementar accions afirmatives amb la comunitat gitana i, de la mateixa manera, generar un impacte en institucions públiques, del Pla Integral del Poble Gitano ha promogut la contractació de 35 persones gitanes que avui dia treballen com a docents, gestores econòmiques, directors d’equipaments públics, dinamitzadors, mediadors o com a tècnics del propi Pla Integral del Poble Gitano de la Generalitat de Catalunya.

De esquerra a dreta, David Cortés, Manuel Fernández Echepares i José Manuel Fernández.

“La contractació d’aquestes persones és la conseqüència d’una forma de treballar. És a dir, canviar la dinàmica, els gitanos que tenen una formació han de tenir una feina rellevant per fomentar l’educació superior i il·lusionar a la resta de la població gitana. El nostre compromís és millorar la formació i la situació laboral del poble gitano”. Comenta Ramon Vílchez, responsable del Programa del Poble Gitano i de la Innovació Social. “Es tracta de donar una imatge positiva a la societat majoritària, els gitanos i les gitanes poden fer la mateixa feina si estan en igualtat de condicions”. Afegeix Vílchez.

Són molts els reptes i obstacles que ha de superar el poble gitano en pràcticament totes les esferes de la societat, ja sigui el món educatiu, laboral, polític o econòmic, entre d’altres; i part de les polítiques aplicades pel Pla Integral passen per la inclusió laboral de gitanos i gitanes amb formacions superiors, facilitant, així, que aquests treballadors i treballadores gitanes puguin trencar estereotips dins i fora de la comunitat gitana. “Partim d’una base de desavantatges a causa d’un nivell socioeconòmic baix, provocat pel rebuig i la segregació per part de les institucions i organismes, i rebuig i racisme per part de la societat en general. Tot això fa que els obstacles siguin cada vegada més grans”. Exposa Manuel Fernández Echepares, dinamitzador cultural al municipi de Viladecans.

“L’Efecte Pigmalió és la pedra angular de l’Antigitanisme Postmodern. Les baixes expectatives i la trivialització cap a la Romanipen, a nivell individual i com a poble, genera argumentacions i lògiques subjugadores que tracten de coartar la nostra llibertat i cosmovisió Romaní. Hem d’entendre que l’Efecte Pigmalió Antigitano està instaurat en tots els àmbits, així com en la memòria col·lectiva de la societat. La creació d’escoles de baix rendiment és un exemple d’això”. Afegeix David Cortés, coordinador de plans socioeducatius amb població gitana a Figueres.

Per a la superació d’aquests reptes, és imprescindible poder ocupar llocs de presa de decisió i transformació social, com exposa Manuel Fernández Echepares. “Per sort, des del meu treball puc contribuir en la millora i superació de la població gitana. Ja que, com a dinamitzador cultural romaní, puc lluitar contra els estereotips i etiquetes que se’ns posen, i contra aquesta manera de generalitzar que té la societat majoritària”. Exposa Echepares.

“Abans de res volem ser referents, no només per als nens sinó també per a aquests professors que no creuen que els gitanos puguin accedir als estudis post-obligatoris o a un lloc rellevant dins el mercat laboral”. Afegeix José Manuel Fernández, tècnic del Pla Integral del Poble Gitano. “Com a futur docent he de dir que una de les coses que m’agradaria canviar de la societat, des del meu treball, són els prejudicis que patim dia a dia a les escoles. No és lògic que els centres educatius, on la majoria de l’alumnat és gitano, se’ls denomini ‘d’extrema complexitat’, ja el nom en si és discriminatori. A més, els nens i nenes no són motivats, fan les mateixes tasques, curs rere curs, sense aprendre res de nou. Necessitem les mateixes oportunitats que la resta de la població”. Lamenta José Manuel.

La més gran de les pretensions de l’activisme gitano és aconseguir canviar la visió que la societat majoritària té sobre el poble gitano. “Transmetre el pensament i la força Romaní des d’un diàleg entre iguals, i mostrant que una societat diversa, intercultural i coproduïda entre totes i tots és possible, és l’escenari idoni per establir marcs sociopolítics i acadèmics basats en la llibertat cultural, la gestió eficient de la diversitat i la justícia social. S’han de generar noves consciències, noves produccions acadèmiques amb narratives que ridiculitzin les lògiques antigitanes, i també hem de dissenyar brúixoles que ens permetin assolir les nostres metes a nivell polític com a Poble”. Argumenta David Cortés.

El Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya (PIPG) és un òrgan que pertany al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i que té com a objectiu elaborar polítiques específiques que afavoreixin la inclusió socioeconòmica del Poble Gitano, així com també la promoció de la cultura gitana com a part inherent de Catalunya. “Del PIPG ressaltaria el seu talent natural per transformar allò més abstracte en accions; la seva ambivalència estructural, capaç de donar resposta des d’un cas pràctic fins a les ambicions de futur d’un poble. També és de ressaltar el seu caràcter i visió estratègica i innovadora, transformadora i intercultural, fonamentada en la recerca constant de l’excel·lència i l’èxit”. Afirma David Cortés.

La quarta edició del PIPG, que serà presentat en breu, contempla línies d’actuació orientades a aconseguir el major impacte social possible i transformar pas a pas la societat. “De la meva feina, el que més m’agrada és poder oferir a la població gitana una altra mirada, és a dir, que puguin veure que algú com ells i elles poden tenir les mateixes oportunitats que la resta, i que es pot ser gitano i gitana i es pot créixer i evolucionar com el que més. Veure a aquests nens i nenes que et miren i t’admiren i se senten orgullosos de tu perquè ho has aconseguit, et fa convertir-te en un mirall en el qual ells i elles es miraran la resta de les seves vides”. Explica Echepares.

El Pla integral del Poble Gitano tracta d’apoderar el lideratge Romaní, promocionant la contractació de gitanes i gitanos claus en les seves comunitats. “Gràcies a la promoció del Pla Integral del Poble Gitano, i la seva capacitat d’identificar i orientar perfils professionals, es pot generar impacte i transformació social. També, com a conseqüència de les altes expectatives humanes que es generen des de l’equip de l’PIPG, es possibilita que gitanes i gitanos, des d’una cosmovisió Romaní, puguem estar exercint una labor qualificada dins d’equips multidisciplinaris”. Argumenta Cortés.

Com a referents de les seves comunitats, les persones contractades dins el marc d’actuació del PIPG assumeixen el repte de lluitar contra una de les majors barreres estructurals de la nostra societat, l’Antigitanisme. Echepares comenta que “l’educació és l’eina que tenim per enfrontar-nos l’Antigitanisme”, i afegeix que “cal canviar el discurs de molts acadèmics, ja que, aquests són els que més perjudiquen la nostra cultura”. A aquest mateix respecte, David Cortés afegeix que “el passat influència en el nostre present, per això cal que avui agafem les regnes de les nostres vides, podent així dirigir els nostres camins, el nostre present i futur. Els transmetria a altres gitanos, amb sentiment Romaní, que hem de ‘Gitanitzar’ el món acadèmic, revolucionar el pensament humà i trencar les seves estructures etnocèntriques, reflectint la Romanipen com el factor evolutiu que necessita la humanitat per materialitzar la democràcia, la llibertat i la pau”.

En total ja són 35 els gitanos i gitanes que -com David Cortés, José Manuel Fernández o Manuel Fernández Echepares- treballen diàriament per construir una societat més justa i, al mateix temps, aconsegueixen que les institucions públiques siguin cada dia més gitanes.

 

Sobre el autor

Respondre