Presentació de la plataforma gitana Politirrom, el lobby gitano

Presentació de la plataforma gitana Politirrom, el lobby gitano

El passat dia 21 de febrer va tenir lloc la presentació a Barcelona de la Plataforma Gitana d’Acció Política Politirrom, un nou grup que neix amb la vocació d’exercir com a grup d’influència política, especialment a Catalunya. En l’acte de presentació van participar diferents membres de l’organització i col·laboradors. La taula va ser presidida per Aroa Vargas, secretària de Politirrom, Raquel Rubio, col·laboradora de Politrrom, Esther Villar, membre de la junta directiva de Alternativa Ciudadana Progresista, i Cristóbal Laso president de Politirrom.

Un dels assumptes pendents dins del poble gitano és la participació política i el protagonisme en la presa de decisions i en les polítiques encaminades a la inclusió del poble gitano. Encara que cada vegada més trobem a gitanes i gitanos implicats en partits polítics de tots colors, la transcendència que aquests tenen està sent molt poc rellevant. A això cal sumar-li també el fet que el nostre sistema electoral penalitza greument les minories culturals, ja que no permeten una representació parlamentària d’aquestes, a no ser que siguis una comunitat autònoma, que no és el cas del poble gitano. Tot això ha conduït a què els gitanos no tinguin una representació política ni una institució que defensi els seus interessos i la seva veu com a poble.

“El poble gitano amb capacitat de decisió, on? A quin lloc podem anar a decidir per nosaltres mateixos què volem fer per nosaltres? És possible que puguem fer res si se’ns impedeix des de les administracions públiques? Si no tenim autonomia ni recursos?” es lamentava Cristóbal Laso en l’acte de presentació. I va continuar afegint: “El poble gitano som major d’edat, necessitem ser decisius, tenim dret a fer-ho nosaltres, els gitanos, i hem de treballar per influir i canviar els criteris actuals”.

Laso va explicar com fa diverses dècades, i l’auspici de l’església catòlica en molts casos, van néixer les primeres entitats gitanes, entitats que han tingut un paper molt rellevant perquè “van proporcionar veu al poble gitano davant les administracions públiques”. Encara que segons Cristóbal, en l’actualitat les associacions gitanes han de preparar-se millor: “la tendència hauria d’anar cap a l’especialització de les entitats gitanes per tal de ser eficaços i complir amb els nostres objectius”.

Politirrom ha decidit actuar com a grup d’influència, i ho pretén fer davant les administracions públiques, per tal d’aconseguir l’adopció de polítiques que tendeixin a modificar l’actual situació de vulnerabilitat del poble gitano. Laso es queixava per no haver sabut influir en les decisions polítiques: “no hem pogut influir en l’aplicació la directiva de Bolkestein”, una directiva europea sobre comerç que incideix en el sector de la venda ambulant, i que segons Cristóbal “està enfonsant l’economia de moltes famílies gitanes que viuen de la venda ambulant”, i insisteix “no ens conformem amb posar pegats, no ens aguantarem amb tapar les ferides, això és pa per avui i fam per demà”.

Les primeres propostes d’acció del grup Politirrom serà portar la qüestió gitana a les agendes de tots els partits polítics. Proposen establir un dia nacional a Catalunya del poble gitano que coincideixi amb l’entrada dels gitanos per Perpinyà. També volen incloure el antigitanisme en la llei antidiscriminació que està actualment redactant-se al Parlament de Catalunya. En aquest sentit, Politirrom planteja instaurar un dia oficial de lluita contra el antigitanisme i fer-ho coincidir amb la commemoració de les víctimes de la gran batuda, el primer genocidi de l’època moderna comès contra el poble gitano. Entre les seves primeres accions també pretenen modificar la llei de comerç, i presentar algunes propostes en l’àmbit d’educació i dels mitjans de comunicació.

 

Sobre el autor

Respondre