La Fundació Privada Pere Closa llança la plataforma SEPAL per la inclusió laboral de joves gitanos

La Fundació Privada Pere Closa llança la plataforma SEPAL per la inclusió laboral de joves gitanos

La Fundació Privada Pere Closa reuneix professionals de diferents organitzacions i institucions que treballen a l’àmbit de la inclusió laboral de persones gitanes per tal de compartir coneixements i generar sinèrgies de treball en el marc d’un projecte europeu.

La inclusió de joves gitanos en el mercat laboral, d’una manera estable i amb llocs de treball i salaris dignes, és un dels grans reptes que la Fundació Privada Pere Closa (FPPC) afronta a l’actualitat. Encara que la principal missió de l’entitat és la promoció educativa de gitanos i gitanes dins el sistema educatiu reglat, les altes taxes d’abandonament escolar prematur alarmen als responsables de l’entitat, que han decidit posar en marxa accions d’acompanyament a l’accés al mercat laboral i en la recerca de segones oportunitats formatives.

Així és com neix el projecte SEPAL, una plataforma de suport a l’ocupació mitjançant la formació i l’aprenentatge que treballarà en dues direccions paral·leles. D’una banda vol reunir a diferents serveis i projectes que ja treballen amb joves gitanos per compartir oportunitats i actualitzar coneixements i metodologies de treball, mentre que d’altra banda treballaran amb un grup de 60 joves gitanos i gitanes en un procés d’orientació, formació i accés al mercat laboral.

La plataforma SEPAL és un projecte d’àmbit europeu que es desenvolupa en 5 països -Lituània, Polònia, Romania, Grècia i Espanya- i en el qual participen entitats que compten amb una àmplia experiència en el treball amb joves en situació de vulnerabilitat social i que troben diverses problemàtiques per incorporar-se al mercat laboral.

La primera reunió de treball de la plataforma va tenir lloc dijous passat a la seu de LaFede.cat a Barcelona. A la convocatòria van acudir prop de 30 professionals de diferents projectes i serveis de la província de Barcelona orientats a la inclusió social i laboral de joves. La reunió va servir per presentar la plataforma i començar a debatre les dificultats que afronta la joventut gitana en la seva trajectòria d’accés al mercat laboral, a més de compartir bones pràctiques.

En les següents setmanes, la FPPC iniciarà el treball amb joves que es troben fora del mercat laboral i que no es troben cursant cap formació. En primer lloc es posarà en contacte amb els joves mitjançant els diferents projectes i xarxes comunitàries en què participa l’entitat. A continuació es realitzarà un diagnòstic d’ocupabilitat i s’establirà un itinerari formatiu per a cada un dels joves que no excedeixi els 6 mesos de durada, incloent formació i pràctiques a empreses.

Atès que hi ha moltes iniciatives destinades a la inclusió laboral de joves, principalment mitjançant el Programa de Garantia Juvenil (PGJ), la fundació vol utilitzar la plataforma SEPAL per treballar especialment amb aquells joves que no compleixen amb els requisits necessaris per participar dins d’aquestes iniciatives, com ara joves sense el graduat en educació secundària o joves majors de 25 anys.

Amb aquesta nova iniciativa, segons Miguel Ángel Franconetti, director del projecte, “s’obre un nou horitzó per a treballar en l’àmbit de la inclusió laboral, més enllà de la promoció educativa, i que permetrà a l’entitat poder posicionar-se en aquells espais on es treballi per la inclusió laboral de la joventut gitana”.

Sobre el autor

Pedro Casermeiro
Pedro Casermeiro és llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona. És membre de la directiva de Rromane Siklǒvne i de la Fundació Privada Pere Closa. Pedro també es formador en llengua romaní i coordinador del “Museu Virtual del Poble Gitano a Catalunya”.

Respondre