Una jornada multitudinària per compartir l’impacte del Pla Integral del Poble Gitano

Una jornada multitudinària per compartir l’impacte del Pla Integral del Poble Gitano

El passat dijous, el Pla Integral del Poble Gitano va celebrar a la Casa del Mar les seves primeres jornades sota el títol “Impacte social amb i per a les gitanes i gitanos a Catalunya” amb l’objectiu de donar a conèixer les diferents accions i mesures que es desenvolupen per afavorir la inclusió del Poble Gitano des del departament de Treball, Afers Social i Famílies.

Més de 400 persones van acudir a la Casa del Mar per escoltar les 24 ponències –la gran majoria realitzades per dones– i conèixer de primera ma les diferents accions que el Pla Integral del Poble Gitano (PIPG) desenvolupa a tot el territori català. Les jornades van ser inaugurades pel Hble. Sr. Chakir El Homrani, conseller del departament de Treball, Afers Socials i Famílies, pel Sr. Manuel Fernández, vicepresident  segon  del  Consell  Assessor  del Poble Gitano, i per la Sra. Paquita  Domingo, vocal  del  Consell  Assessor  del  Poble  Gitano.

Inclusió des de la diversitat

El conseller El Homrani va inaugurar la jornada juntament amb Paquita Domingo y Manuel Fernández, membres del Consell Assessor del Poble Gitano

El Homrani va destacar les jornades com un espai per “interactuar, escoltar i debatre per tal de cercar acords”. El conseller va explicar que la igualtat d’oportunitats només es pot assolir si acceptem la diversitat cultural que caracteritza la nostra societat i treballem per facilitar que tothom pugui accedir als drets de manera igualitària. “La igualtat d’oportunitats és ser conscient de la diversitat que té la societat i treballar entorn a aquesta diversitat, ser respectuós i buscar aquells àmbits en els quals assegurem que, entorn d’aquesta diversitat, tothom té igualtat d’oportunitats. Perquè al final mai podrem parlar d’una societat cohesionada sinó som conscients de la nostra diversitat”, va explicar El Homrani.

Pel conseller, un dels principals reptes de les societats actuals es troba en ser capaços de crear una identitat compartida que respecti i aculli el pluralisme cultural a la vegada que es fa front a les desigualtats socials, “mai podrem parlar de nosaltres si demanem a qualsevol par de la societat renunciar a part del què és i la defineix a ella mateixa. Sóc partidari de la interacció, de la interculturalitat, de la capacitat que tenim tots i totes de interactuar, de ser respectuosos amb la diversitat i de construir una societat cohesionada on hi ha també un  ‘nosaltres’ global. Aquest és el gran repte, i s’afronta amb la interacció i essent conscients de les desigualtats per tal de fer-les front”.

En Manuel Fernández va subratllar la necessitat de promoure la participació de les comunitats que habitualment queden fora dels espais de decisió social i política. “La participació real de persones i pobles que, com el nostre, no han tingut accés a la participació, és un repte i un objectiu que s’ha e complir. Per això, sempre he intentat sempre que la veu dels gitanos i les gitanes estigués sempre present en tot moment”.

Paquita Domingo va denunciar amb la seva intervenció les desigualtats que afronten les dones gitanes a la societat, “com a dones, com a gitanes i perquè no hem tingut accés a l’educació en igualtat d’oportunitats” i va recordar que, segons dades de l’Agència dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, “a l’Estat espanyol encara hi ha un 63% de dones gitanes que abandonen l’educació abans dels 16 anys”.

Un Pla per, amb i del Poble Gitano

Com el títol de les jornades indica, “impacte amb i per al poble gitano”, un dels trets distintius de l’actual PIPG és la participació de dones i homes gitanos en el disseny, execució i avaluació de les polítiques dirigides al Poble Gitano. Així ho van destacar en les seves intervencions Ramón Vílchez, responsable del Programa de la Innovació Social i del Poble Gitano, i Fernando Macías i Tania Garcia, membres de l’equip tècnic intercultural del PIPG. Aquesta quarta edició del PIPG (2017-2020) va ser aprovada el passat mes de juny i, en la seva redacció, van participar un total de 20 persones, de les quals 17 eren gitanes. A més a més, el Consell Assessor del Poble Gitano va esmenar i validar el contingut i tot el procés de renovació del Pla Integral en el seu conjunt. Cal destacar que per primera vegada l’equip tècnic intercultural del PIPG està integrat per 9 persones, de les quals, 6 són gitanes.

L’impacte social que està aconseguint el PIPG va ser evidenciat, no només pels testimonis que van participar al llarg de tota la jornada, sinó amb dades aportades per diferents persones de l’equip. En aquest sentit, destaquen la contractació de 32 persones gitanes als territoris per implementar accions del PIPG, de les quals el 40% són dones; la participació de més de 70 persones gitanes al Curs finançat pel PIPG i dirigit per la Universitat de Girona d’especialització en Gestió Alternativa de Conflictes, Mediació Comunitària i Familiar aplicada al Poble Gitano; la participació al curs 2018-2019 de més de 150 persones gitanes al Grup de Graduat d’Educació Secundària Obligatòria que desenvolupa el PIPG i més de 75 al Grup d’Accés a la Universitat; la incorporació de 37 persones gitanes a estudis universitaris, entre d’altres gracies a la mesura d’acció afirmativa de reserva de places per a estudiants gitanos aconseguida pel PIPG i executada per la Secretaria d’Universitat, o els més de 80 estudiants gitanos que cursen estudis post-obligatoris al curs 2018-2019 gracies a diferents mesures de recolzament econòmic i acadèmic del PIPG.

Tot i així, els gitanos i gitanes reivindiquen una major capacitat de participació i decisió en l’esfera política catalana, més enllà de les decisions que únicament es refereixen al propi Poble Gitano. L’oncle Juan de Dios Ramírez Heredia, ex-diputat als parlaments espanyol i europeu, va afirmar que “Catalunya ha estat sempre pionera en posar en marxa programes per a la promoció del Poble Gitano i que sempre s’ha entès que el protagonisme ha de recaure en el propi Poble Gitano” i va reclamar la presència de persones gitanes dins del Parlament català. “Si voleu que Catalunya segueixi sent la primera i segueixi sent el mirall en què mirar-se, ja n’hi ha prou! en les pròximes eleccions vull una o dues gitanes al Parlament de Catalunya!”, va exclamar Juan de Dios.

En la cloenda de l’acte, Bernat Valls, director general d’Acció Cívica i Comunitària, va recollir les demandes de major participació i capacitat de decisió i va explicar que, precisament, per aquest motiu s’està treballant en la creació de l’Institut Català del Poble Gitano, un instrument que oferirà “una major capacitat per decidir del Poble Gitano pel que fa a la definició de les polítiques”.

Èxit, il·lusió i transformació

El missatge d’il·lusió i motivació de les dones gitanes va ressonar amb molta força a la jornada del Pla Integral del Poble Gitano

Aquesta és la primera vegada que el PIPG organitza unes jornades per donar a conèixer el seu treball, i és que després de quatre edicions es comencen a fer visibles molts dels seus resultats, especialment el canvi d’expectatives i l’apoderament de les dones i la joventut gitana.

“Si jo he pogut, totes vosaltres podeu”; “els gitanos sí podem!”; “els gitanos d’avui hem de lluitar pels gitanos de demà!”; “hem d’augmentar les nostre expectatives, perquè els gitanos podem arribar on vulguem”; “tot l’esforç té recompensa, no hi ha res impossible”. Van ser els missatges compartits per l’Andrea Fernández, la Dami Singla, la María Cortés o la Raquel Sánchez, totes elles estudiants, de medicina, de matemàtiques, de pedagogia, dones, mares, activistes i joves. La il·lusió i el desig per transformar la realitat social en què viu el Poble Gitano va ser el missatge més escoltat durant les jornades.

L’impacte de les diferents accions que el PIPG desenvolupa es veu materialitzat en les expectatives de les noves generacions i, especialment, en les dones que lluiten per aconseguir els seus desitjos, viure en un món sense barreres socials i on la seva condició de ser gitanes o gitanos no sigui un impediment sinó un valor afegit per a la societat. Moltes de les ponències van ser el testimoni de vida de gitanes i gitanos que han decidit canviar la seva vida, superant molts obstacles, perseverant en les seves aspiracions i erigint-se com a referents a les seves famílies i a les seves comunitats.

L’èxit de participació, les més de 400 persones que van acudir a les jornades i una sala d’actes plena de gom a gom compartint els missatges de les més joves son la veritable prova d’una voluntat d’igualtat i de transformació de la societat.

Galeria d’imatges

Sobre el autor

Respondre