Membres del moviment associatiu gitano es reuneixen amb la Síndica de Greuges de Barcelona

Membres del moviment associatiu gitano es reuneixen amb la Síndica de Greuges de Barcelona

L’últim 19 d’octubre la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya, FAGiC, va rebre la Síndica de Greuges de Barcelona per una xerrada. Maria Assumpció Vilà, que està en el seu segon mandat a la Sindicatura, va presentar als participants el treball desenvolupat per l’entitat. Hi eren presents membres d’associacions gitanes de la ciutat, de l’Arxiu Històric de la Mina i de Serveis Socials de Barcelona, entre d’altres

La Sindicatura de Greuges de Barcelona té la funció de garantir l’accés als drets de tots els ciutadans que viuen o estan de pas per la ciutat, supervisant els serveis realitzats per l’Ajuntament i els seus òrgans. Qualsevol persona, entitat o col·lectiu pot presentar queixes a la Sindicatura tant presencialment com per mitjà del número de telèfon 010. La trucada va passar a ser gratuïta aquest darrer any, fet que ha facilitat l’augment del nombre de consultes i queixes rebudes. Maria Assumpció va celebrar aquest resultat en l’acte de FAGiC, ja que això significa una major garantia d’accés als serveis de l’entitat.

En l’últim any la Sindicatura va rebre més de 1.600 queixes i va realitzar gairebé 2.000 consultes i assessoraments en les diverses àrees, habitatge, transport públic, serveis socials, immigració, educació, salut i altres. Maria Assumpció va reafirmar la disponibilitat de la Sindicatura als col·lectius i entitats gitanes que necessitin ajuda de l’organització.

El primer tema tractat pels presents a la xerrada va ser el context del barri de la Mina, aprofitant la presència dels seus habitants. Josep Maria, de l’Arxiu Històric de la Mina i del Camp de la Bota, va parlar de la importància de recuperar els moviments veïnals per resoldre els problemes que afecten el barri i va recordar que en els moments en què els diferents moviments, veïnal i gitano, van caminar junts, es va ensopegar amb la resistència al diàleg per part dels poders públics.

Els agents comunitaris gitanos del barri que estaven presents van destacar el servei de mediació que fan a la Mina, independentment de si es tracta de gitanos o no gitanos. En aquest sentit, una de les propostes va ser la necessitat de promoció del treball d’aquests agents des dels ajuntaments, a més de la realització d’una reunió específica amb la Síndica per tractar en quins assumptes l’administració no està complint les seves funcions al barri.

Un altre tema tractat va ser la situació dels gitanos migrants d’Europa de l’Est. El representant de la Xarxa Romest va apuntar quines són les principals dificultats trobades pels membres d’aquest col·lectiu com la dificultat per accedir a serveis de salut, al mercat de treball formal i l’empadronament, proposant una aproximació entre la Sindicatura i la Xarxa per intercanviar informacions i solucionar els casos que es presentin. Les dues representants del Centre de Serveis Socials de la Pau també van proposar una actuació més propera a la Sindicatura ja que elles fan un treball de base en l’atenció a la ciutadania diàriament.

Per fi, a partir de relats i exemples donats pel Tío Pedro, present a la xerrada, es va acabar l’activitat debatent la qüestió de la discriminació vers els gitanos i com la Sindicatura pot actuar. Maria Assumpció va explicar que mai han rebut cap denúncia o queixa des del col·lectiu gitano, però que la Sindicatura té un eix d’acció específic per aquest tema, actuant conjuntament amb l’Oficina per la No Discriminació de l’Ajuntament. Miguel Ángel Franconetti, de la Fundació Pere Closa, va destacar també la necessitat de formació dels funcionaris dels òrgans administratius que, moltes vegades, no consideren la realitat de les persones que busquen els serveis, proporcionat atenció i informacions inadequades.

Jornades de Cultura Gitana
La xerrada amb la Síndica de Greuges és part de la programació de les XXV Jornades de Cultura Gitana organitzades per la FAGIC en els mesos d’octubre i novembre. Les properes activitats inclouen el Festival de Cinema Gitano en col·laboració amb el ZumZeig Cinema els dies 27 i 28. Seran exhibides les pel·lícules “Papusza” i “Només el vent”.

Ja el proper 7 de novembre es realitzarà la xerrada “Feminismes diversos” amb la participació d’una dona gitana, una musulmana i una altra jueva. L’objectiu és reflexionar i elaborar estratègies conjuntes des de diferents perspectives del feminisme.

 

  • Imatge de FAGiC

Sobre el autor

Gabriela Marques
Gabriela Marques es periodista y profesora, con un Máster en comunicación, actualmente es investigadora predoctoral del Doctorado en Comunicación Social y Publicidad de la Universitat Autónoma de Barcelona.

Respondre