La Universitat Rovira i Virgili treballarà per a que els joves gitanos arribin a la universitat

La Universitat Rovira i Virgili treballarà per a que els joves gitanos arribin a la universitat

La Universitat Rovira i Virgili (URV) i l’Associació Jove Gitana de Tarragona signen un conveni de col·laboració per facilitar que gitanos i gitanes de la ciutat aconsegueixin arribar a la Universitat.

L’Associació Jove Gitana de Tarragona (AJGT) va néixer fa prop de quatre anys amb la finalitat d’oferir suport social als joves gitanos en el seu camí cap al món laboral, prestant una especial atenció a l’educació i formació. I es que segons Miguel Buñales, president de l’entitat, “els gitanos encara no hem integrat el valor que té l’educació pel nostre futur”.

“La nostra principal inquietud com a entitat és que els gitanos finalitzin l’educació secundària. Hem tractat de cridar l’atenció de totes les institucions educatives per solucionar aquest problema i la Universitat Rovira i Virgili ens ha respost donant-nos el seu suport”, explica Miguel Buñales.

El conveni signat a principis del mes de maig pel rector de la URV, Josep Anton Ferré, i el president del AJGT, té com a objectiu reduir l’absentisme escolar de la comunitat gitana de Tarragona i sensibilitzar a les famílies de la importància de l’educació. El conveni marc signat és de caràcter genèric i serà a partir d’ara que s’hauran de definir i generar les accions que la universitat i l’associació gitana desenvoluparan per tal de facilitar que cada cop arribin més gitanos i gitanes a la universitat. “Serà un treball costós, però esperem veure els primers resultats en tres o quatres anys. És possible arribar a la Universitat, nosaltres creiem fermament”, ens comenta Buñales.

Pel vicerector d’Universitat i Societat, el Doctor Jordi Tous, una de les claus es troba en la continuïtat de l’alumnat gitano, “els gitanos han de poder superar etapes educatives sense que hi hagi aquesta problemàtica de parar-se i quedar-se encallat en determinats nivells”. El conveni preveu la creació del nous programes d’aprenentatge i servei, una innovadora proposta educativa basada en la participació dels alumnes i professorat de la universitat en projectes que aborden necessitats reals del territori. D’aquesta manera la Universitat Rovira i Virgili desenvolupa el seu compromís social i treballa ma a ma amb entitats socials, en aquest cas, l’Associació Jove Gitana de Tarragona.

Sobre el autor

Pedro Casermeiro
Pedro Casermeiro és llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona. És membre de la directiva de Rromane Siklǒvne i de la Fundació Privada Pere Closa. Pedro també es formador en llengua romaní i coordinador del “Museu Virtual del Poble Gitano a Catalunya”.

Respondre