El Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya inicia l’elaboració d’una llei per combatre l’Antigitanisme

El Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya inicia l’elaboració d’una llei per combatre l’Antigitanisme

El passat dilluns 25 de febrer, es va reunir per primera vegada el grup de treball del Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya encarregat d’elaborar un projecte de llei per combatre l’antigitanisme.

Una de les mesures recollides a la quarta edició del Pla Integral del Poble Gitano (2017-2020) és el desenvolupament d’accions concretes per eradicar l’antigitanisme. La principal d’aquestes accions serà, sens dubte, el desenvolupament d’una llei específica que permeti perseguir de manera efectiva les accions discriminatòries i d’odi dirigides vers el Poble Gitano.

L’ antigitanisme ha estat definit per la Comissió Europea Contra el Racisme i la Intolerància (ECRI) com la “forma específica del racisme, una ideologia basada en la superioritat racial, una forma de deshumanització i de racisme institucional alimentat per una discriminació històrica, que es manifesta, entre altres coses, per la violència, el discurs de la por, l’explotació i la discriminació en la seva forma més flagrant. (…) l’antigitanisme és una forma de racisme particularment persistent, violenta, recurrent i banalitzada, (…) “.

L’antigitanisme, en la seva vessant institucional, ha estat patida pel Poble Gitano des de l’any 1499, quan els Reis Catòlics van signar la primera de les lleis dirigides a exterminar la cultura gitana. Va ser l’inici d’una persecució oficial i legal que no finalitzaria fins a l’any 1978, quan van ser derogats una sèrie d’articles del Reglament de la Guàrdia Civil dirigits expressament a la vigilància i sospita contínua de gitanos i gitanes.

Després de cinc segles de persecució oficial, les conseqüències socials són ja de sobres conegudes i, encara que existeixen diferents polítiques públiques a nivell estatal i autonòmic encaminades a promoure la igualtat social, encara no hi ha cap llei específica que abordi la discriminació patida pel Poble Gitano. Així, aquesta serà una llei pionera a tota Europa i dirigida a garantir els drets, la igualtat de tracte i no discriminació de la població gitana específicament.

El grup encarregat de redactar l’esborrany de la Llei contra l’Antigitanisme està compost per sis persones provinents del món acadèmic, l’administració i la societat civil gitana. Es preveu que a finals de juliol ja es compti amb la proposta de llei i que es faci efectiva durant l’any vinent. Abans però, el text es compartirà i debatrà amb el Consell Assessor del Poble Gitano de Catalunya i s’obrirà un procés de consulta a la ciutadania sobre els aspectes més rellevants a regular.

 

Sobre el autor

Pedro Casermeiro
Pedro Casermeiro és llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona. És membre de la directiva de Rromane Siklǒvne i de la Fundació Privada Pere Closa. Pedro també es formador en llengua romaní i coordinador del “Museu Virtual del Poble Gitano a Catalunya”.

Respondre