Les desigualtats educatives al centre del debat de les 39es Jornades de l’Associació Enseñantes con Gitanos

Les desigualtats educatives al centre del debat de les 39es Jornades de l’Associació Enseñantes con Gitanos

L’Associació Enseñantes con Gitanos va celebrar les seves 39es jornades a la ciutat de Barcelona amb un programa de tres dies que va generar diferents debats entorn a les realitats educatives de la població gitana.

Als anys vuitanta neix l’Associació Enseñantes con Gitanos per tal de combatre les desigualtats educatives a les que ens enfrontem el Poble Gitano. La tasca de l’entitat ha estat, durant els seus gairebé quaranta anys d’existència, la denúncia de la forta precarietat educativa que ens colpeja i que, tot i estar en ple segle XXI, veiem com s’intensifica i es consolida amb la guetificazació de molts centres escolars amb alumnat gitano. El context de segregació escolar en el qual es veu embolicada la immensa majoria de la joventut gitana no fa més que alimentar les imatges estereotipades i dificultar la cohesió social, és a dir, una realitat educativa que fa disminuir l’equitat i la justícia social.

Sota aquest terrible rerefons es van erigir les trentè novenes Jornades de Enseñantes con Gitanos, una trobada de tres dies on es van debatre diferents aspectes lligats a l’educació dels més joves, on es van mostrar diferents realitats per part dels mateixos estudiants gitanos i on es van consensuar pautes per millorar la realitat educativa del Poble Gitano.

Les jornades van servir per recollir diferents punts de vista de molts professionals, gitanos i no gitanos, que dia a dia s’enfronten a un sistema educatiu poc equitatiu. Es va poder discutir sobre temes com la interacció entre docents i famílies, la formació del professorat davant la diversitat cultural, la igualtat de gènere, l’equitat i la innovació educativa.

Per aprofundir sobre aquests temes es va comptar amb la participació d’institucions com la Universitat de Vic o el grup de recerca Pendaripén. Significativa va ser l’exposició de Fernando Macías, tècnic del Pla Integral del Poble Gitano, qui va presentar el Grup d’Accés a la Universitat per majors de 25 anys i va exposar les dificultats dels joves en l’àmbit escolar a través de la seva pròpia experiència personal i professional. Prèviament, Ramon Vílchez, responsable del Pla Integral del Poble Gitano, va explicar les diferents iniciatives que s’estan portant a terme des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Dissabte va destacar el debat sobre igualtat de gènere en què van participar activistes gitanes com Sara Giménez, Ana Giménez, Jelen Amador i Joan David Santiago. A les jornades també hi va haver espai per poder compartir experiències d’intervenció comunitària, com les desenvolupades al barri de Sant Cosme de manera coordinada per les entitats Fundació Secretariat Gitano, l’Associació SaoPrat i la Fundació Catalana de l’Esplai.

També va ser inevitable debatre amb representants polítics gitanos, que en aquest moment tenen un paper més rellevant que mai, per tal d’analitzar la participació gitana en la vida social i política.

De manera paral·lela, va tenir lloc una trobada d’estudiants gitanos en la què els més joves van poder posar en comú les seves experiències i compartir les dificultats que afronten per assolir els seus objectius educatius. La trobada de joves va servir també per crear vincles entre els futurs professionals gitanos que treballaran en diversos punts de la nostra geografia.

En resum, aquesta nova edició de les Jornades de l’Associació Enseñantes con Gitanos han servit per posar de manifest que ens trobem davant d’un sistema educatiu segregador on s’ha naturalitzat la desigualtat, i també per subratllar la necessitat de promoure un debat profund que permeti frenar una tendència educativa tan perjudicial pel futur dels nostres joves.

About the author

Daniel Diaz Heredia
Daniel Díaz Heredia es estudiant d’Història de l’Art i mediador social. Ha treballat com a dissenyador a l’empresa Avatars of War i es troba finalitzant la seva formació com a il·lustrador a l’acadèmia Joso. A més a més, Daniel és voluntari i col·laborador de l’associació d’estudiants gitanos Rromane Siklǒvne.

Leave a Reply