El projecte de recerca UNIROMA ha elaborat un conjunt de recomanacions per a millorar la inclusió de l’alumnat gitano a les universitats

El projecte de recerca UNIROMA ha elaborat un conjunt de recomanacions per a millorar la inclusió de l’alumnat gitano a les universitats

La presència de persones gitanes a les universitats contínua sent molt escassa. Malgrat que en els últims anys s’estan dedicant molts recursos per part d’administracions públiques i entitats socials a millorar l’èxit educatiu entre la població gitana, la major part d’aquests recursos es dediquen a les etapes educatives obligatòries, i els i les alumnes gitanes que aconsegueixen trencar el sostre de vidre per accedir a l’educació post-obligatòria, sovint no reben el mateix suport i atenció que en etapes prèvies.

El projecte de recerca ‘UNIROMA: Gitanes i gitanos en la universitat espanyola’ s’ha apropat a una realitat molt desconeguda, com és la dels universitaris i universitàries gitanes, a pesar que la població gitana és la principal minoria ètnica a Espanya i Europa.

Durant més de dos anys, l’equip d’investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona liderat per Ainhoa Flecha i Olga Serradell han recollit informació mitjançant entrevistes, qüestionaris i grups de discussió amb estudiants universitaris gitanos per a conèixer com és el seu dia a dia i quines són les dificultats a les quals fan front. Tot això amb la finalitat de definir accions basades en evidències que serveixin per a augmentar el nombre de gitanos i gitanes que aconsegueixen graduar-se en les universitats espanyoles.

Entre les principals barreres detectades per la recerca es troben en, molts casos, la falta de recursos econòmics i materials, la dificultat per a conciliar la vida laboral, familiar i acadèmica –ja que un número significatiu dels estudiants gitanos són mares o pares–, la falta de referents universitaris dins de les seves famílies i comunitats, la falta d’orientació acadèmica i la distància cultural que viuen en les universitats, fins i tot el racisme.

Entre les recomanacions realitzades per l’equip de recerca trobem mesures per a impulsar la col·laboració entre estudiants gitanos, el desenvolupament de programes de mentoria, millorar el suport econòmic mitjançant l’augment de beques o programes de pràctiques remunerades, facilitar la inserció professional de l’alumnat universitari, potenciar diferents accions de suport educatiu i, finalment, promoure la presència i visibilitat de la cultura i persones gitanes en el context universitari.

Quadre amb les recomanacions del projecte de recerca ‘UNIROMA: Gitanes i gitanos a la universitat espanyola’

Durant tot el procés de recerca, el Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya (PIPG) ha col·laborat incorporant professionals a l’equip d’investigadors, al consell assessor del projecte i facilitant la difusió i el contacte amb estudiants gitanos universitaris.

Fernando Macías, membre de l’equip tècnic del PIPG i col·laborador de la recerca, considera que aquesta recerca representa un pas molt important perquè “és la primera vegada que el programa I+D del Govern d’Espanya focalitza una recerca amb estudiants gitanos universitaris” i perquè ofereix dades d’una realitat que no s’havia estudiat amb anterioritat. “Ara coneixem com és perfil de l’alumnat gitano universitari, sabem quines són les seves principals barreres i quines són les barreres que comparteixen amb altres col·lectius i, a partir d’aquest coneixement, ja es poden establir mesures”, explica Macías.

Entre les dades més rellevants de la recerca, Fernando destaca que la meitat dels gitanos i gitanes universitàries representen estudiants no tradicionals ja que han accedit a la universitat per vies no tradicionals com l’accés a majors de 25 anys, o bé arriben a la universitat amb càrregues familiars, o amb una situació econòmica vulnerable, o perquè són la primera generació d’estudiants universitaris a les seves famílies.

Una altra de les conclusions de l’estudi destacades per Macías és que “els prejudicis i estereotips sobre la població gitana segueixen molt presents a les aules universitàries i constitueixen una barrera important per a la seva inclusió en el sistema universitari”.

Prèviament a la recerca, el Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya ja posseïa un fort compromís amb la promoció de la formació universitària entre les persones gitanes i des de fa diversos anys desenvolupa accions per a facilitar la incorporació d’estudiants gitanos a les universitats com l’acord aconseguit amb el Consell Universitari en 2018 per a la reserva de places per alumnat gitano en els diferents graus universitaris oferts per universitats públiques catalanes i la Universitat de Vic, a més dels programes propis de beques i seguiment d’estudiants.

El compromís del PIPG amb les noves recomanacions elaborades pel projecte UNIROMA és compartir-les amb les administracions competents en aquest assumpte com la Secretaria General de Recerca i Universitats de la Generalitat o el Consell Interuniversitari de Catalunya perquè puguin incorporar-les i facilitar que el Poble Gitano estigui cada vegada més present en les universitats.

Sobre el autor

Pedro Casermeiro
Pedro Casermeiro és llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona. És membre de la directiva de Rromane Siklǒvne i de la Fundació Privada Pere Closa. Pedro també es formador en llengua romaní i coordinador del “Museu Virtual del Poble Gitano a Catalunya”.

Respondre