Les universitats catalanes reservaran places per a estudiants pertanyents a la comunitat gitana

Les universitats catalanes reservaran places per a estudiants pertanyents a la comunitat gitana

El Consell Universitari de Catalunya i el Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya han arribat a un acord perquè les universitats públiques catalanes i la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya reservin una plaça en cadascun dels seus graus universitaris per a estudiants gitanos.

La situació de desavantatge social que afecta el poble gitano, fruit de cinc segles de discriminació i exclusió, es fa patent en tots els àmbits de la vida social, sent l’àmbit educatiu on aquest desavantatge es fa més visible i preocupant. Per exemple, la taxa d’alumnes gitanos que no aconsegueixen finalitzar l’educació obligatòria se situa per sobre del 63%, mentre que a la mitjana de la societat no supera el 25%. D’altra banda, menys d’un 1% de persones gitanes aconsegueixen graduar-se amb una titulació universitària, mentre que a la resta de la població el percentatge se situa en el 41%.

Un dels principals objectius del Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya (PIPG) és combatre aquests alarmants índexs mitjançant diferents accions dirigides a promoure l’èxit educatiu entre l’alumnat gitano i facilitar el seu accés a formació superior. Així, el PIPG ha arribat a un acord amb el Consell Universitari de Catalunya per facilitar l’accés a les universitats catalanes a gitanes i gitanos que participin en els programes formatius del mateix Pla.

L’acord, que ha estat recentment aprovat pel Consell Universitari de Catalunya i que es posarà en marxa en el pròxim període d’inscripcions universitàries, estableix la reserva d’una plaça en cadascun dels graus oferts per les universitats públiques catalanes i la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya per a persones pertanyents al Poble Gitano.

Les persones gitanes que participen de les diferents accions formatives del PIPG podran accedir a aquestes places reservades mitjançant les vies oficials d’accés a la universitat. És a dir, hauran de superar les proves d’accés a la universitat per a estudiants que procedeixen de batxillerat o cicles formatius de grau superior, les proves d’accés per a majors de 25 o 45 anys, l’acreditació d’experiència professional per a majors de 40 anys o l’accés d’altres estudis universitaris.

Aquesta mesura d’acció afirmativa respon al principi d’igualtat d’oportunitats i és similar a les que ja es realitzen en altres països com els Estats Units, Suècia, la República Txeca o Hongria. Amb ella, es pretén fer efectiu el principi d’igualtat, corregint els efectes adversos de més de 500 anys de discriminació institucional dirigida contra el Poble Gitano i que han ocasionat l’actual situació d’exclusió social que pateixen gitanes i gitanos.

També és d’especial rellevància que un sistema de reserva de places com aquest s’iniciï dins el sistema educatiu, ja que l’educació és l’eina que permet que les persones puguin promocionar social i econòmicament. Si el sistema educatiu no promou una igualtat efectiva dels grups desfavorits amb mesures com aquesta, s’acaba condemnant, encara més, a la marginació a aquelles persones que parteixen, d’inici, amb menys oportunitats socials i econòmiques. De fet, aquests tipus de mesures basades en la reserva de places universitàries ja s’implementen a l’Estat espanyol amb altres col·lectius, com els esportistes d’elit o les persones amb diversitat funcional.

Sobre el autor

Pedro Casermeiro
Pedro Casermeiro és llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona. És membre de la directiva de Rromane Siklǒvne i de la Fundació Privada Pere Closa. Pedro també es formador en llengua romaní i coordinador del “Museu Virtual del Poble Gitano a Catalunya”.

Respondre