Exposició 600 Anys del Poble Gitano a Catalunya

Exposició 600 Anys del Poble Gitano a Catalunya

Durant aquest any 2017, el Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya ha fet arribar l’exposició “600 anys del Poble Gitano a Catalunya” a sis ciutats catalanes, posant en relleu la riquesa de la cultura gitana i les seves contribucions a la cultura catalana.

La presència del poble gitano a Catalunya data des de fa 600 anys i, malgrat que ocultades, les seves contribucions culturals, socials, lingüístiques i artístiques han estat immenses. Un poble heterogeni que, empès a sobreviure a despit d’unes lògiques genocides i assimilacionistes, ha nodrit la cultura catalana amb un ampli ventall de coneixements, maneres de fer, tradicions i produccions artístiques que han resultat fonamentals.

L’exposició “600 Anys del poble gitano a Catalunya” posa de relleu aquesta riquesa cultural i és, a la vegada, un reconeixement a la cultura gitana, als seus valors i les seves contribucions a la societat catalana, un reconeixement necessari després de més de 600 anys de convivència i simbiosi cultural.

La mostra forma part del conjunt d’accions i línies de treball del Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i dóna compliment a l’objectiu CULT2 del mateix: “Promoure la història i la cultura gitana, especialment la música, com a part de la cultura catalana, i difondre els seus valors i la seva contribució a la cultura de Catalunya”. L’exposició va ser presentada el mes d’abril a la ciutat de Tarragona i, des de llavors, ha visitat les ciutats de Terrassa, Sant Adrià de Besòs, Reus i Badia del Vallès.

Sobre el autor

Respondre